ซีเมนส์ จัดแสดงโซลูชัน IoT ด้านพลังงาน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023

ข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency: IEA) ระบุว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานภาพรวมมากที่สุดถึง 37% ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมยังเผชิญความท้าทายในการเดินหน้าสู่ Net Zero ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านในการดำเนินงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จะมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบมากขึ้น…

ไทยออยล์ มุ่งสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิด Top for The Great Future

ไทยออยล์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการ กลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรล ต่อวัน

Himel, the global electrical products brand, plans to boost access to safe electricity in Thailand

Himel is a global manufacturer and supplier of electric products for Low Voltage Power Distribution, Final…

Paessler The Monitoring Experts ผู้นำทางด้านโซลูชัน

ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 Paessler นำเสนอโซลูชันการตรวจสอบสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด ตั้งแต่ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทุกวันนี้ ผู้ใช้มากกว่า 500,000 รายในกว่า 170 ประเทศไว้วางใจ PRTG และโซลูชั่น…

เดลต้าเผยโซลูชันระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC และ AC รุ่นใหม่ล่าสุด

จากงาน Automotive Summit 2022 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle…

Hitachi Energy (Thailand) Limited พร้อมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

“Hitachi Energy มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืน และทิศทางที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือเรื่องของ Carbon Neutrality”

ไทยออยล์ รุกธุรกิจโอเลฟินส์ และพร้อมก้าวสู่องค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน

ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้มีการการแข่งขันที่รุนแรงและค่าการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลก แต่ถึงอย่างนั้นไทยออยล์มุ่งมั่นเติบโตสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับฟังเสียงทุกเสียงเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างการเติบโตร่วมกัน ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อสร้างอนาคตและสังคมที่ยั่งยืน พร้อมมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเครือไทยออยล์ ที่เสริมสร้างการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้า ลูกค้าทั้งชุมชนและสังคม เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส

IEEE Power & Energy Society–Thailand Chapter ครบรอบ 22 ปี

จะผ่านไปยุคไหนสมัยไหนก็ยังเป็นหัวข้อสำคัญอยู่เสมอ เนื่องจากพลังงานถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอะไรอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตซึ่งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพลังงานตอนนี้ไม่ได้ถามกันแล้วว่า เราจะเอาพลังงานมาจากไหน กลับเป็นคำถามที่ว่าเราจะเอาพลังงานสะอาดมาจากไหน ใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของประชาชนทุกคน

ครบรอบ 40 ปี IEEE Thailand Section และครบรอบ 22 ปี IEEE Power & Energy Society–Thailand

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยให้เราสามารถดึงทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงที่สุดอีกด้วย ซึ่งกระแสอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, Cloud,Big Data และ Cyber Security ฯลฯ…

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พลังงานสะอาดกำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก ในประเทศไทยมีโครงการหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานสะอาดในทุกๆ อุตสาหกรรม นั่นคือ โครงการ Clean Energy for Life Interview ฉบับนี้จะได้นำเสนอถึงความเป็นมาและเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งโครงการ Clean Energy for Life…

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) …อำลาตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมรับตำแหน่งใหม่และส่งไม้ต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่

ในช่วงเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก หนึ่งในผู้มีส่วนขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเเละนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคนแรก Interview ฉบับนี้มาร่วมพูดคุยถึงเเนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ตั้งเเต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแนวคิดในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงมุมมองในอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยหลังจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ชะลอตัวลง

วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust… สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆ ประเทศดำเนินนโยบาย Lock Down เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ด้วยนโยบายที่เข้มงวดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ผู้ประกอบการบางรายที่ปรับตัวไม่ทันหรือสายป่านไม่ยาวพอก็จำเป็นต้องปิดตัวลง ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวได้ทันก็ต้องดำเนินธุรกิจต่อไป ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่การเฝ้าระวังก็ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดกลับมาใหม่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save