ENERGY STORAGE SYSTEM

ระบบกักเก็บพลังงานในไทย What is Energy Storage System? First of all, for the past century of electricity for…

ระบบกักเก็บพลังงานในไทย

What is Energy Storage System? มากกว่า 100 ปีที่ผ่านมา พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและถูกนำมาใช้ทั่วโลก ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ซึ่งก็คือ ระบบผลิตไฟฟ้า (Generation) ระบบส่ง…

Capacitor Rating ข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

Power Capacitor คืออุปกรณ์ปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีหน่วยเป็น μ F แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังไฟฟ้าที่ต้องการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบ จึงนิยมใช้หน่วยกันเป็น kVAR ซึ่งโดยปกติแล้ว Nameplate ของคาปาซิเตอร์แต่ละตัวจะมีขนาดเป็น μF และ kVAR กำกับอยู่แล้ว…

จาก Preventive สู่ Predictive Maintenance

เรื่องนี้ขอเน้นว่าไม่ได้เจาะจงที่แผนกซ่อมบำรุงครับ เพราะนี่คือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน วิธีคิด สำหรับการซ่อมบำรุงโดยเน้นคำว่า “บำรุง” มากกว่าคำว่า “ซ่อม” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมลง มันไม่ได้แค่งานซ่อมที่ลดลง แต่ช่วยให้การผลิตทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หลีกเลี่ยงสถานการณ์เครื่องจักรบกพร่องกะทันหันที่ทำให้เครื่องจักรต้องหยุดไปด้วย สามารถปฏิบัติงานการผลิตได้เต็มตามกำหนดการโดยไม่มีการหยุดกลางคัน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพราะอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจากสุขภาพดีไม่ใด้ง่อนแง่นใกล้เสีย

การทำงานของ AIR CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ใช้กับแรงดันน้อยกว่า 1000 Volt. โดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A และมี Interrupting Capacity…

Motor Condition Monitoring

หากเครื่องจักรคือปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าต่างๆ ส่วนประกอบหลักที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลคงหนีไม่พ้นมอเตอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักที่ทำให้เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตขับเคลื่อนไปในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของมอเตอร์ที่นำมาใช้งาน ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายแบบหลายประเภทด้วยกัน แล้วแต่ลักษณะของเครื่องจักรนั้นๆ มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดกำลังวัตต์สูงๆ ตั้งแต่ 15 KW ขึ้นไปจะเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมอเตอร์เหล่านี้เกิดการชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน เพราะการเปลี่ยนมอเตอร์ขนาดใหญ่ค่อนข้างใช้เวลานาน ปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการผลิต…

เทคโนโลยีแม่เหล็กขั้นสูง

เทคโนโลยีแม่เหล็กได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านพลังงาน การขนส่ง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านแม่เหล็กที่มีมาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้คุณลักษณะของแม่เหล็กตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแม่เหล็กถาวรชนิดนีโอไดเมียมทำให้สามารถสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูงได้จากแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กลง การพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทำให้สามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มหลายเทสลาได้เป็นต้น

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต คืออะไร?

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) เป็นชุดกล่องเหล็ก หรือกล่องพลาสติกสำหรับใส่ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ ส่วนใหญ่จะเรียงกันอยู่ในแถวเดียว นิยมใช้เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูปตามบ้านหรือ สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ลักษณะจำเป็น เมื่อทำ IoT สำหรับอุตสาหกรรม

กำลังเป็นกระแสที่ผู้ประกอบการหลายแห่งวางแผน สำหรับการใช้งาน IoT ในโรงงานของตน โดยแต่ละแห่งอาจมองถึงประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกัน เช่น ความสามารถตอบสนองต่อคำสั่งผลิต การประเมินอัตราการผลิตเทียบกับอัตราสูงสุด การลดต้นทุนและจำกัดข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะตั้งวัตถุประสงค์ทางไหน ภาระต่างๆ ตกอยู่กับองค์กรภายในที่รับผิดชอบต่อเทคโนโลยีการผลิต ไม่ว่าจะเป็นแผนกวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายไอที หรือแม้แต่แผนกบำรุงรักษา…

หลักการเบื้องต้นของอุปกรณ์ป้องกัน

The Basic Principles of Protective Elements ทางเลือกของ Protective Relays จาก LS Overcurrent Application Over Current Relay…