GC กับวิถี “Circular Living” องค์กรต้นแบบเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เปิดโลกธุรกิจ GC กับวิถี “Circular Living” การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ด้าน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 5Rs พร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ หนุนใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

ยั่งยืนด้วยสีเขียว

กระแสของแนวความคิดเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development : SD) ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การบริหาร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

ผลการศึกษาแบบจำลอง “Sky Scenario” ในประเทศไทย

บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด เผยผลการศึกษาแบบจำลอง “Sky Scenario” (Sky) บนเวที Shell Forum ในหัวข้อ “Energy Transition for Thailand’s Future”…

EIA คาดการณ์ อเมริกาจะยังใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าไปอีกหลายทศวรรษ

สำนักบริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา (U.S. Energy Information Administration-EIA) จัดทำรายงานคาดการณ์พลังงานประจำปี 2561 หรือ Annual Energy Outlook 2018 ระบุว่า การผลิตถ่านหินของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในประเทศ และส่งออกจะมีปริมาณคงที่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2593…

การใช้พลังงานไทยปี 2560 เติบโตตามจีดีพี คาดปีหน้าจะปรับตัวเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกด้าน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้สรุปสถานการณ์พลังงานไทยปี 2560 ว่า การใช้พลังงาน ขั้นต้นเติบโต 2.4% ตาม GDP โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ทั้งการใช้น้ำมันไฟฟ้านำเข้าพลังงานทดแทน ยกเว้นก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อย จากเหตุแหล่งก๊าซหยุดซ่อมบำรุงช่วงต้นปีและกลางปี พร้อมชี้แนวโน้มการใช้พลังงานต้นปี 2561…