Electricity & Industry Magazine Issues 2020

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 (Issues 2020) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 5G…โอกาสเพื่อการฟื้นตัวของไทย และผลักดันประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มขั้น
 • ดร.ยศพงษ์ ลออนวล …นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
 • ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการ เมื่อต้องยกระดับความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย
 • เรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนาน 5 ประการของหุ่นยนต์โคบอทส์
 •  

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust… สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน
 • CVM-A1500 Supply Quality Management Industry
 • “ทรู ดิจิทัล โรโบคอร์” โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะครบวงจร
 • ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์โคบอท
 • แชมป์ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand สู่การแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต 

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Flying Trigger Technology
 • PowerTag เซ็นเซอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายที่เล็กที่สุดในโลก
 • “หมอชนะ” แอปพลิเคชันเพื่อการระวังภัยโควิด-19
 • เทคโนโลยีปัญญา
  ประดิษฐ์ (AI) คือกุญแจสำคัญช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • องค์กรไทยตื่นตัว เร่งปรับตัวรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 • 10 ปัจจัยสำคัญ เร่งกระตุ้นให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั่วโลก หันมาปรับใช้ 5G
 • ไกรทส องค์ชัยศักดิ์ …ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท กับดาต้าเซ็นเตอร์เทียร์
 • โรงไฟฟ้าทุงสัง กรีน… ต้นแบบชีวมวลเชื้อเพลิงผสม หนุนเศรษฐกิจชุมชน

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องเด่นในฉบับ
 • การคาดการณ์ 7 แนวโน้มด้านซัพพลายเชน: มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ของปี 2563
 • การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของประเทศไทย
 • “Shapping SUEZ 2030” เพื่อโอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า
 • “พระราม 4 โมเดล” บิ๊กดาต้ากับการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ

Read more      Read E-Book      Download PDF