นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • องค์กรไทยตื่นตัว เร่งปรับตัวรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • 10 ปัจจัยสำคัญ เร่งกระตุ้นให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั่วโลก หันมาปรับใช้ 5G
  • ไกรทส องค์ชัยศักดิ์ …ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท กับดาต้าเซ็นเตอร์เทียร์
  • โรงไฟฟ้าทุงสัง กรีน… ต้นแบบชีวมวลเชื้อเพลิงผสม หนุนเศรษฐกิจชุมชน

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
INTERVIEW ไกรทส องค์ชัยศักดิ์ … ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิทกับดาต้าเซ็นเตอร์เทียร์ กองบรรณาธิการ
FACTORY VISIT โรงไฟฟ้าทุ่งสัง กรีน … ต้นแบบชีวมวลเชื้อเพลิงผสมหนุนเศรษฐกิจชุมชน กองบรรณาธิการ
ARTICLE Gecko Single Pad (SP) Gripper เพื่อพื้นที่การผลิตขนาดเล็ก ออนโรบอต
ARTICLE วิศวกรโตชิบาพัฒนาระบบการติดตามประเมินและเฝ้าระวังวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุเพื่อป้องกันการพังทลาย องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) แห่งประเทศญี่ปุ่น
ARTICLE 10 ปัจจัยสำคัญ เร่งกระตุ้นให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั่วโลกหันมาปรับใช้ 5G หัวเว่ย
ARTICLE ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบไฟฟ้า ทeงานด้วยกันอย่างไร Jairo Quiros-Tortos, Luis (Nando) Ochoa and Timothy Butler
SPECIAL SCOOP RAC NAMA การสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว กองบรรณาธิการ
SPECIAL SCOOP “SEED Symposium 2020” เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียว กองบรรณาธิการ
SPECIAL AREA New Slim Interface Relays (SIR6W, SIR6WB) บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREA โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) คืออะไร บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
IT ARTICLE 60 วิถีไอทีปี 2563 วิถีสู่โลกยุคอัตโนมัติ สุภัค ลายเลิศ
IT ARTICLE องค์กรไทยตื่นตัวเร่งเต็มสูบปรับตัวรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Bluebik