Publication

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 (Issues 2020) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 5 ปัจจัยการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตทัลแห่งอนาคต
 • การเป็นเมืองแห่งอนาคต ต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ ขุมพลังงานแห่งการขับเคลื่อนรถไฟชานเมืองสายสีแดง
 • Roadmap สู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
 • พลังงานและความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 5G…โอกาสเพื่อการฟื้นตัวของไทย และผลักดันประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มขั้น
 • ดร.ยศพงษ์ ลออนวล …นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
 • ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการ เมื่อต้องยกระดับความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย
 • เรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนาน 5 ประการของหุ่นยนต์โคบอทส์
 •  

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust… สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน
 • CVM-A1500 Supply Quality Management Industry
 • “ทรู ดิจิทัล โรโบคอร์” โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะครบวงจร
 • ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์โคบอท
 • แชมป์ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand สู่การแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต 

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Flying Trigger Technology
 • PowerTag เซ็นเซอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายที่เล็กที่สุดในโลก
 • “หมอชนะ” แอปพลิเคชันเพื่อการระวังภัยโควิด-19
 • เทคโนโลยีปัญญา
  ประดิษฐ์ (AI) คือกุญแจสำคัญช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • องค์กรไทยตื่นตัว เร่งปรับตัวรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 • 10 ปัจจัยสำคัญ เร่งกระตุ้นให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั่วโลก หันมาปรับใช้ 5G
 • ไกรทส องค์ชัยศักดิ์ …ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท กับดาต้าเซ็นเตอร์เทียร์
 • โรงไฟฟ้าทุงสัง กรีน… ต้นแบบชีวมวลเชื้อเพลิงผสม หนุนเศรษฐกิจชุมชน

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องเด่นในฉบับ
 • การคาดการณ์ 7 แนวโน้มด้านซัพพลายเชน: มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ของปี 2563
 • การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของประเทศไทย
 • “Shapping SUEZ 2030” เพื่อโอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า
 • “พระราม 4 โมเดล” บิ๊กดาต้ากับการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 (Issues 2019) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • การก้าวสู่แนวคิดวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์
 • การปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อสังคม 2019… เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
 • ผลสำรวจของ “ดัชนีองค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index)
 • อนาคตกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์มากขึ้น

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • PEA Digital Transformation พลิก “กฟภ.” สู่องค์กรดิจิทัล
 • เจาะลึกแผน PDP ทิศทางพลังงานไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
 • ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน… นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยด้วยโคบอท

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • สกสว. ชู 13 ผลงานเด่นมุ่งสู่ “งานวิจัยเพื่ออนาคต”
 • โครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” ยกระดับ SMEs ให้ก้าวสู่ 4.0
 • โคบอท…ทางเลือกแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • เทรนด์อุตสาหกรรม… ปกป้องอนาคตของบล็อกเชนในเอเชียแปซิฟิก

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ใกล้กว่าที่คุณคิด LS Cast Resin Transformer
 • RMI ปลุกกระแสการใช้ซอฟต์แวร์ไทยและปัญหาลิขสิทธิ์
 • “พลายเอจีวี” รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทย
 • 20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น… ปฏิวัติวงการด้านวิศวกรไทยให้แข่งขันสู่ระดับเวทีโลก

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi
 • กฟผ.ร่วมกับนักวิจัยคิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใส นำนวัตกรรมพลังงานยกระดับเกษตรกรไทย
 • จับกระแสไอทีปี 2562 กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • IEEE PES GTD ASIA 2019

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • The basic principles of protective elements
 • GE’s Cross-Fleet ยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ปลดล็อกกับดักไอทีด้วยไฮบริด คลาวด์
 • AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 (Issues 2018) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ยุคของโรงงานอัจฉริยะ : เหล่าผู้ผลิตจะมุ่งสู่อนาคตให้เร็วขึ้นได้อย่างไร
 • ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อ และระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
 • การพัฒนาปั๊มสุญญากาศแบบสปัตเตอร์ไอออน (Sputter Ion Pump)

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 10 เทคโนโลยีหนุนองค์กรสู่ดิจิทัล เวิร์คเพลสเต็มรูปแบบ
 • เทคโนโลยีใหม่และ AI สามารถคุมค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงได้อย่างไร
 • COVESTRO ศูนย์การผลิตที่ทันสมัยในมาตรฐานระดับโลก
 • 20 อันดับแอพพลิเคชันยอดนิยมของคนไทยในรอบ 10 ปีบนแอฟสโตร์

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล
 • เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
 • แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ความเชื่อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
 • ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยคนแรก
 • IEEE PES GTD ASIA 2019

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ไทยโพลิเอททิลีนนำ IoT มาช่วยบริหารจัดการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • 3 ตัวแปรผู้เปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561
 • AI กับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
 • Automatic Transfer Switches and Controller

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

 • IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019
 • IEEE PES Dinner Talk 2017 : Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย
 • Energy Demands & Impact on Turbine Oil

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 24 (Issues 2017) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ
 • แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองจากงาน “Fintech Dynamics in Asia”
 • ระบบอัตโนมัติช่วยสนับสนุนการทำงานในอนาคตได้อย่างไร
 • 10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับไฟเบอร์ออฟติก vs สายทองแดง

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเครื่องกลในยุคถัดไป
 • เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน…เปลี่ยนอาคารธรรมดาให้เป็นอาคารอัจฉริยะ
 • Taiwan 2017 กับ Green Industry
 • ประโยชน์ 6 ข้อสำหรับธุรกิจที่จะได้รับจากบล๊อกเชน

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ข้อควรระวังสายไฟฟ้าแรงสูงขาด
 • กฟน.เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
 • การติดตั้งใช้งานคาปาซิเตอร์ในโรงงานผลิตเหล็ก
 • ผลงาวิจัยด้านความแตกต่างทางดิจิทัลของอุตสาหกรรม
 • Overtage and Surge Protection Device

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก
 • ยูนิเวอร์แซลโรบอทส์ ยกระดับกำลังการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์
 • 50 หน่วยงานเริ่มสนับสนุน EECIi เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
 • น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า GTL ของเชลล์ ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าของชาติอย่างไร

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ข้อมูลและไฟฟ้า จะขับเคลื่อนยานยนต์ สู่ทิศทางใหม่ในปี 2560
 • การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
 • กลไกการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่เพื่อการเติบโตในสังคมเครือข่ายดิจิทัล

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

 • การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชือถือทางวิศวกรรม
 • ข้อแตกต่างระหว่างสวิตช์, รีเลย์ และแมกเนติกคอนแทคเตอร์
 • การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กับไอโอที
 • ความสำเร็จของ “ซิป้า” ต่อการจัดระเบียบซอฟต์แวร์
  และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

Read more      Read E-Book      Download PDF

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save