Hitachi Energy (Thailand) Limited พร้อมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน


“Hitachi Energy มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืน และทิศทางที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือเรื่องของ Carbon Neutrality”

Hitachi Energy

ในปัจจุบันทุกประเทศต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันด้านพลังงาน เพื่อให้เราสามารถก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบพลังงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของภาคประชาชน การใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลักจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต เพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy จึงเป็นหนึ่งใน Global Mega Trends ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทางกองบรรณาธิการวารสาร Electricity & Industry ได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยกับ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับความสำเร็จและการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อัพเดทผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มุ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon-Neutral เพื่อการเร่งสร้างอนาคตที่ปราศจากคาร์บอน

Hitachi Energy เป็นบริษัทที่เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานระหว่าง Hitachi กับ ABB ซึ่ง Hitachi ถือหุ้นประมาณ 80% และ ABB ถือหุ้นประมาณ 20% ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทาง Power Grids Business ของ ABB ได้เปลี่ยนแปลงเป็น Hitachi ABB Power Grids ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้นเป็นเหมือนบริษัทใหม่ แต่ในความเป็นจริงเรามีรากฐานจากบริษัท เอบีบี จำกัด ที่มีเรื่องราวและประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ผนวกกับฮิตาชิเองซึ่งมีรากฐานยาวนานมากกว่า 100 ปีเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 Hitachi ABB Power Grids มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในแง่ของ Power Grids Business จนมาถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 Hitachi ABB Power Grids ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น Hitachi Energy เพื่อตอกย้ำการสร้างแบรนด์ให้ครอบคลุมในแง่ของพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพนักงานประมาณ 38,000 คนใน 90 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนและร่วมพัฒนาอนาคตพลังงานอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือจากทีมงานระดับโลกและภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งเรามั่นใจว่าทีมงานทุกคนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกนี้ได้

ความท้าทายด้านพลังงาน

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตความต้องการการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 และไฟฟ้าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบพลังงานทั้งหมด Hitachi Energy เราพร้อมเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

Hitachi Energy มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต ซึ่งการให้คำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาลทั้งสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และด้วยชื่อ Hitachi Energy จะทำให้พันธกิจสามารถขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พนักงาน และประเทศของเรา

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทพร้อมให้บริการลูกค้าครบทุกภาคส่วนทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค ภาคส่วนอุตสาหกรรม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้บริษัทยังโฟกัสเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ แต่ละธุรกิจ มีการสนับสนุนงานด้าน Digital Transformation, Energy Transition อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Carbon Neutrality และมีการขยายเพิ่มเติมในส่วนของ Portfolio ที่เราได้สนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้นอกเหนือจาก การไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว ยังมีลูกค้าภาคเอกชนที่ได้มีการแบ่งออกเป็นภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Oil and Gas, Petrochemical, Building, Food and Beverage, Metal and Steel, Pulp and Paper, Infrastructure, Transportation งานที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ซึ่งในปัจจุบันแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น มีการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ตรงส่วนนี้ทาง Hitachi Energy พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็มให้ทุกภาคส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Hitachi Energy มีความมุ่งมั่นให้เกิดพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าผ่านความสามารถระดับโลกและการจัดตั้งบริษัทอยู่ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานและระบบพลังงานด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ต้องการความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ยั่งยืนและในรูปแบบที่ทันสมัย

ดร.วรวุฒิ กล่าวว่า “ ด้วยโซลูชั่นของเราที่มีประสิทธิภาพ ผสานทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งการทำงานนั้นทางทีมจะช่วยวางแผนตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในขณะเดียวกันทีมงานจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวม มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยการส่งเสริมและการกระจายพลังงานจากแหล่งทั่วไปและแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ดร.วรวุฒิ กล่าวเสริมพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

Hitachi

4 Business Units ของ Hitachi Energy พร้อมผนึกกำลัง เติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

https://www.hitachienergy.com/about-us/who-we-are/our-businesses

 • Grid Automation ของเรามีโซลูชั่นที่ครอบคลุม ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อย เครือข่ายการสื่อสาร Grid Automation Services, grid edge solutions ไปจนถึงโซลูชั่น enterprise software  ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการจัดการเชื่อมต่อกับระบบพลังงาน การผลิต การกระจายการส่ง ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยธุรกิจ Grid Automation ของ Hitachi Energy สนับสนุน 50% ของระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า 250 อันดับแรกของโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ Grid Automation ของเรารวบรวมความรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบที่สำคัญที่ขับเคลื่อน ย้าย และเชื่อมต่อเรา ซึ่งเรากำลังร่วมกันสร้างโลกที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมากขึ้น
 • Grid Integration
  หน่วยธุรกิจ Grid Integration ของ Hitachi Energy ได้ส่งมอบโครงการไปแล้วมากกว่า 4,000 โครงการในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ Grid Integration ของเราครอบคลุมแอพพลิเคชั่นการส่ง การจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าย่อยที่หลากหลาย ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการรวบรวมระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพรองรับเครือข่ายไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคตโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เรารวมระบบแบบบูรณาการ โซลูชั่น บริการของธุรกิจทางด้าน DC และ AC รวมถึงเรื่อง HVDC, สถานีไฟฟ้าย่อย, FACTS, โซลูชั่นทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า อาทิเช่น การเชื่อมต่อพลังงานลมนอกชายฝั่งและเซมิคอนดักเตอร์ เราให้คำปรึกษาด้านพลังงานสำหรับกลุ่มต่างๆในระบบพลังงาน เช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และโซลูชั่นการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้า
 • High Voltage Products
  Hitachi Energy เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงที่หลากหลายถึง 1,200 กิโลโวลต์ (kV) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และ 1,100 กิโลโวลต์สำหรับกระแสตรง (DC) เราช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครือข่ายพลังงาน ในขณะที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสวิตช์เกียร์คุณภาพสูง (Switchgears) เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit-Breakers) เครื่องตัดวงจรแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Generator Circuit breakers) ผลิตภัณฑ์คุณภาพไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Arresters) อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ เครื่องมือหม้อแปลงไฟฟ้า (Instrument Transformers) และบริการไฟฟ้าแรงสูง นวัตกรรมที่สำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงของเรา ได้แก่ เทคโนโลยีคุณภาพไฟฟ้า และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน สวิตช์เกียร์ที่ประหยัดพลังงาน (Eco-Efficient switchgear) เซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดิจิตอล สวิตช์เกียร์แบบไฮบริดและแบบรวม ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของเรายังคงมีส่วนช่วยนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ การใช้งานสมาร์ทกริดที่ยืดหยุ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
 • Transformers
  ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสานความหลากหลายของทีมงาน Transformers เราสามารถเปลี่ยนพลังงานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ – ทำให้เกิดอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป Hitachi Energy นำเสนอหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power transformers) หม้อแปลงเรียงกระแสไฟฟ้า (Traction transformers) ฉนวนและส่วนประกอบ (Insulation and Components) เซ็นเซอร์ดิจิทัล และบริการหม้อแปลง Transformers ของเรามีเครือข่ายการขายทั่วโลกประมาณ 100 ประเทศ ครอบคลุมการใช้งานสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งและการจำหน่าย โลหะและเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ โครงการเชิงพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในกริด Transformers ของเรายังถูกใช้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและการจัดการเครือข่าย เราขอแนะนำ TXpertQ™ ซึ่งเปิดตัวมาสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลของ Transformers

(https://www.hitachienergy.com/about-us/who-we-are/our-businesses)

Sustainability

ไฟฟ้ากับการก้าวสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนเป็นกลาง

ตั้งแต่มีการประดิษฐ์คิดค้นไฟฟ้าขึ้นเมื่อ 200 ปีที่แล้ว ไฟฟ้าก็ทำให้ความเป็นอยู่ของคนเราดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเหนือกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมา การวิเคราะห์เปรียบเทียบและเปรียบเทียบผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบพลังงานทั้งหมดของโลกแสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2 เท่าจาก 20 เปอร์เซ็นต์ ณ ปัจจุบัน เป็นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการพลังงานทั้งหมดภายในปี 2593 และบางภูมิภาคของโลกอาจจจะมีความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากกว่านี้

ปัจจัยหลักที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่คาร์บอนเป็นกลางในอนาคต คือ การเชื่อมต่อขุมพลังงานของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำในปริมาณที่มากขึ้นเข้ากับกริด การเติบโต การกระตุ้นการใช้ไฟฟ้าจากภาคการขนส่ง อาคาร อุตสาหกรรมของโลก และตัวพาพลังงานเสริมที่ยั่งยืน “ไฮโดรเจนสีเขียว” (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามอง ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคต

ทั้ง 3 ปัจจัยเมื่อรวมกันแล้ว จะทำให้เรามีรากฐานที่ไฟฟ้าจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบพลังงานทั้งหมด และสังคมที่ยั่งยืนสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ และด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด สะอาดที่สุด คุ้มค่าที่สุดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การควบคุมพลังงานจากลม แสงแดด และน้ำที่ธรรมชาติมีอย่างไม่จำกัด ทำให้โลกมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราคาดว่ากำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เท่าจนถึงปี พ.ศ. 2593

จากที่ทุกภาคส่วนได้ตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไว้ภายในปี 2593 สำหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดใช้คาร์บอนไดออกไซด์เช่นกัน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 – 2613 (ค.ศ.2065-2070) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับเป้าหมายสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) Hitachi Energy เรากำลังร่วมมือกับเหล่า ลูกค้า และเหล่าพันธมิตรในการค้นหาโซลูชั่นระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วโลกที่เกี่ยวกับอนาคตด้านความเป็น กลางทางคาร์บอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปี2564 ที่ผ่านมาทาง Hitachi Energy ได้มีการเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอ EconiQ™ เป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอด วงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้เรากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและพลังงานร่วมกับเหล่าลูกค้าและพันธมิตร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถ เอาชนะความซับซ้อนและความท้าทายในทุกขีดความสามารถ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ เป็นกลางด้านคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วรวุฒิ กล่าวปิดท้าย “ทั้งนี้ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายพลังงานสะอาด ของประเทศไทย ตลอดจนดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของ Hitachi Energy ที่ต้องการบรรลุความเป็นกลาง ด้านคาร์บอนและการมุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ” 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save