Paessler The Monitoring Experts ผู้นำทางด้านโซลูชัน


ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 Paessler นำเสนอโซลูชันการตรวจสอบสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด ตั้งแต่ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทุกวันนี้ ผู้ใช้มากกว่า 500,000 รายในกว่า 170 ประเทศไว้วางใจ PRTG และโซลูชั่น Paessler อื่น ๆ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานไอที OT และ IoT ที่ซับซ้อนของพวกเขา เราเชื่อว่าการเฝ้าติดตามมีส่วนสำคัญในการลดการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที OT และ IoT และลดการใช้พลังงานหรือการปล่อยมลพิษสำหรับอนาคตและสิ่งแวดล้อมของเรา การทำงานดิจิทัลทรานฟอร์มโรงงานอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

เซบาสเตียน ครูเกอร์

เซบาสเตียน ครูเกอร์

เซบาสเตียน ครูเกอร์ รองประธานประจำเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าอยู่ในจุดพลิกผันของการนำระบบดิจิทัลมาใช้งาน จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนยิ่งขึ้น โรงงานที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งานจะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างมากจากโรงงานชั้นนำเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะความล้ำหน้าในด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ รวมถึงด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชีนเลิร์นนิง (ML) ตลอดจนจำนวนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีมากมายในตลาด ทำให้ผู้ผลิตมีโซลูชันและแอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีนับไม่ถ้วนที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการผสานรวมของโลก IT/OT (เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ) การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการนำระบบดิจิทัลมาใช้งานเพิ่มขึ้น จะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางการเชื่อมต่อและการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่การผลิตและระบบ IT ของบริษัท

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อถึงกันดังกล่าวทำให้การมีโครงสร้างระบบทั้งหมดที่เป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในฟากของ IT, OT หรือ IIoT (อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ในภาคอุตสาหกรรม) ก็ตาม เซนเซอร์ต่างๆ จะทำหน้าที่สื่อสารระหว่างกันจากระบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย หรือแม้แต่ซัพพลายเออร์และลูกค้า ก็จะบูรณาการร่วมกันกลายเป็นกระบวนการภายใต้เครือข่ายเดียวกัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องจักรและบรรดาอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมจะถูกวิเคราะห์เพื่อแสวงหาข้อมูล รูปแบบ และแนวโน้มที่ยากจะสังเกตเห็น ซึ่งทำให้ผู้ควบคุมสามารถปรับปรุงการทำงานในสภาพแวดล้อมของโรงงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและปัญหาดาวน์ไทม์ได้อีกด้วย

การผสานระหว่างเทคโนโลยี IT/OT เพื่อสร้างระบบโรงงานสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไร

การถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ในภาคการอุตสาหกรรม (IIoT) ทำให้ปัจจุบันผู้ผลิตจำนวนมากต่างพูดถึงโรงงานที่มีการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน นั่นหมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) ที่เคยเป็นคนละส่วนกันได้กำลังผสานรวมกลายเป็นสิ่งเดียวกัน โดยเรียกว่า การผสานรวมของโลก IT/OT อันบ่งบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างระบบที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตและระบบที่ใช้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล การสื่อสาร และการประมวลผล ต่างมีช่องว่างที่แคบลงเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ดีไม่มีแนวทางใดที่จะการันตีความสำเร็จของการทำงานร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างระบบ IT และ OT เพราะยังไม่มีองค์กรใดที่ดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะนี้ หนทางแห่งการผสานรวมของโลก IT/OT จำเป็นต้องใช้แนวทางหลากหลายแขนง หลังจากการผสานรวมทางเทคโนโลยีหรือการปรับแนวทางการใช้เทคโนโลยีระบบ IT ในองค์กรและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ลำดับต่อไปก็ยังจำเป็นต้องปรับกระบวนการในแต่ละลำดับและผสานรวมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการปรับกระบวนการ มาตรฐาน และเทคโนโลยีระหว่าง IT และ OT จะทำให้ระบบทั้งสองรองรับการทำงานร่วมกันได้ในที่สุด ดังนั้นโมเดลการทำงานที่ช่วยผสาน IT/OT เข้าด้วยกันจึงช่วยส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากระบบและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการได้อย่างดีที่สุด

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นไหม อย่างไรบ้าง

ขณะที่เทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นที่ยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทผู้นำเพื่อใช้รับมือกับวิกฤติ ขณะเดียวกันโรคระบาดก็ทำให้บริษัทจำนวนมากต้องประเมินความคืบหน้าในการการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลใหม่อีกครั้ง

ประเทศไทยวางเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ช่วยดูแลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งช่วยผลักดันให้ไทยก้าวเดินออกห่างจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงหรือระบบอัจฉริยะ

บริษัทที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนอุตสาหกรรม 4.0 ในช่วงก่อนโควิด-19 ถือว่าได้รับคำเตือนล่วงหน้า ดังนั้นบริษัทจำนวนมากจึงพยายามผลักดันแผนการเปลี่ยนผ่านแม้จะเผชิญกับโรคระบาดก็ตาม โดยมีเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเป้าหมายสำคัญ อย่างไรก็ดีพัฒนาการในด้านดังกล่าวเดินหน้าไปไม่ง่ายนัก มีบริษัทบางแห่งที่ต้องระงับโครงการด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพราะสถานการณ์โรคระบาดทำให้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจำนวนมากพร้อมกัน อาทิ ปัญหาการล็อกดาวน์ การทำงานจากทางไกล กระแสเงินสดที่บีบรัดตัว และขาดแคลนทีมงานเนื่องจากต้องไปจัดการกับปัญหาด้านอื่นๆ

แต่ละภาคธุรกิจก็มีความต้องการและอุปสรรคแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นระบบ IT ในภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างระบบในภาคสาธารณสุข หรือแม้แต่ระบบ IT ในภาครัฐ แต่ภาคธุรกิจหลักๆ บางส่วนที่มีความต้องการเทคโนโลยีของ Paessler มากขึ้นก็มีทั้งด้านสถานพยาบาล อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา การเงิน และภาครัฐ

ในช่วงล็อคดาวน์ที่ผ่านมาทาง Paessler ได้รับมือและมีแผนการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน

Paessler ให้คำมั่นสัญญาในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 Paessler มีอัตราเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโต 15% โดยการเติบโตดังกล่าวมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การขนส่งสาธารณะ การศึกษา สาธารณูปโภค และมั่นใจว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในปี 2565 โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 20% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในปี ค.ศ. 2021 Paessler เปิดตัวโซลูชันและฟีเจอร์ใหม่บนคลาวด์ เพื่อยกระดับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานไอทีในแต่ละโลเคชั่นไห้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะขับเคลื่อนมูลค่าและประสิทธิภาพที่มากขึ้นไปพร้อมกับลูกค้าของเรา

Paessler ตั้งเป้าหมายที่จะทำตลาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาดในไทยเพิ่มขึ้นภายในอีกสองปีข้างหน้า โดยโซลูชันจาก Paessler เป็นหนึ่งในโซลูชันเตรียมพร้อมสำหรับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน (Digital transformation) บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าในไทยให้ก้าวสู่การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ พร้อมกันนี้ Paessler ให้การบริการฝึกอบรมกับลูกค้า และสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจภายใต้โปรแกรมพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของโซลูชัน PRTG Network Monitor

จุดเด่นของ PRTG Network Monitors คือ สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ IT และ OT และส่วนประกอบซอฟต์แวร์ เช่น ตัวควบคุมอัตโนมัติ PLC อุปกรณ์ IO ในโรงงาน PRTG สามารถตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดภายใต้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ซับซ้อนในโรงงานและในสำนักงาน และผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถดูประสิทธิภาพโดยรวมแบบเรียลไทม์ได้จากซอฟต์แวร์ทูลระบบเดียว

นอกจากนี้ PRTG เป็นสถาปัตยกรรมระบบเปิด ทำให้สามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะผ่านปลั๊กอินและส่วนเสริมที่มีมาให้เรียบร้อยแล้ว ที่ปรับแต่งขึ้นใหม่ หรือที่พัฒนาโดยบริษัทอื่นก็ตาม นอกจากนี้ โซลูชัน PRTG มีฟังก์ชันด้านการรักษาความปลอดภัยผ่านการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของไฟร์วอลล์และตัวสแกนไวรัสและยังตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติภายในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น IT หรือเทคโนโลยีมีความบทบาทกับธุรกิจมากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มของธุรกิจส่วนใหญ่จึงต้องมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีเหล่านั้น โดยการบริหารองค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงมีลักษณะยืดหยุ่น มีการแข่งขันสูง ธุรกิจจึงต้องมีความคล่องตัว มีรูปแบบกระบวนการและการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความต้องการมากขึ้นเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและตรงต่อความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของบริษัท และการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการผลิตสินค้า โดยการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save