อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จับมือ คณะวิศวะ จุฬาฯและภาคีเครือข่าย จัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำ ร่วมกันจัดงาน “Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย ชูแนวคิด “เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ขนทัพนวัตกรรมล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์ และประเทศชั้นนำระดับโลก พร้อมจัดเวทีเสวนา “Water Forum” ดันไทย “จัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน”

น้ำ ถือเป็นหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญของทุกห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรน้ำ เช่น อุณหภูมิของแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ด้วยผลกระทบดังกล่าวเราจึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจชั้นนำ ผนึกภาคีเครือข่าย นำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สถาบันน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆที่มีประสบการณ์ในด้านบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 ปักธงร่วมกันเดินหน้าสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านการบริหารจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เผชิญกับปัญหาน้ำมาหลายศตวรรษ ซึ่งหากไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี ครึ่งหนึ่งของประเทศจะกลายเป็นทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมานานกว่า 4 ทศวรรษ ซึ่งในปี 2021 ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำในเขตเมือง ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทางสถานทูตฯ พร้อมเป็นส่วนสำคัญด้านการเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อเผชิญความท้าทายกับปัญหาเหล่านี้ เนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยจัดทำเขื่อน ประตูระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ สถานีสูบน้ำ คันกั้นดิน และกำแพงกั้นคลื่นทะเล ทั้งแบบที่กั้นถาวร และแบบที่เปิด-ปิดได้ กั้นตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำจนเข้ามาในประเทศ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันเป็นโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมล่าสุด ซึ่งงาน Thai Water Expo 2023  ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ โดยเราได้นำกว่า 12 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย มาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Thailand- Netherlands Water Innovation Forum” ร่วมกับสถาบันน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้แทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เราในฐานะภาคของการศึกษา จึงสร้างการตระหนักรู้ด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยทางวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งเป้าพร้อมรับมือต่อผลกระทบด้านวัฏจักรน้ำ ความสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการทั้ง น้ำ อากาศ สิ่งที่มีอิทธิพล รวมทั้งความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะดิจิทัล เพราะข้อมูลจะช่วยเราในการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในอนาคต ซึ่งนี่คือแนวทางที่วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าพัฒนาและวิจัย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ด้านวิศวกรรมเท่านั้น เรามองหลายๆด้านเพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านเราทำงานควบคู่กับหลากหลายภาคส่วน รวมถึงงานสัมมนาวิชาการ Water Forum ในปีนี้ ทางคณะฯ เป็นแกนหลักรวมหน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้องอาทิ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาร่วมสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกมิติด้านการจัดการน้ำ ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการจัดการน้ำอัจฉริยะ ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ แนวความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงกรณีศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีการเชิญผู้ชำนาญทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนานี้ นอกจากนี้ทางคณะฯ พร้อมสมาคมต่างๆ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี ผ่านโครงการด้านน้ำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าชม เราเชื่อมั่นว่าการจัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 จะเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค เพื่อพบปะ พูดคุย นำเสนอเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยั่งยืนในอนาคต

กชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า เราในฐานะผู้นำด้านการจัดกิจกรรมและนิทรรศการระดับภูมิภาค จัดงาน Thai Water Expo 2023 (THW) งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7  ปีนี้ได้ชูแนวคิด “เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายในงานได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซลูชั่นด้านน้ำครบวงจร จากบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 200 บริษัท และพาวิลเลียนจากกว่า 8 ประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี  การนำปัญญาประดิษฐ์มาผนวกใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษ Insight Water รวบรวม 30 องค์กรหลักด้านน้ำให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เราหวังว่างานนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำสู่สากล นอกจากนี้ยังจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติ Water Forum ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมแบ่งปันความรู้ เทรนด์เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านน้ำ โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค สำหรับการเจรจาธุรกิจและแบ่งปันความรู้ เราเชื่อมั่นว่านี่คือศูนย์รวมเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เกิดการทำงานร่วมกันด้านการจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

มาร่วมสานต่อความร่วมมือไปพร้อมกันในงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 หนึ่งเวทีที่สำคัญระดับภูมิภาคและเป็นโอกาสทองของไทยในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าชมงานที่ www.thai-water.com 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save