อินฟอร์แต่งตั้ง เทอร์รี สมา เป็นผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับอินฟอร์ 


อินฟอร์ (Infor) บริษัทซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายเทอร์รี สมา ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการขยายธุรกิจและขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า Infor ในตลาดสำคัญ ๆ ของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลี

โวล์ฟกัง โคเบ็ก รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ Infor กล่าวว่า “เทอร์รีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กรในเอเชียแปซิฟิก พร้อมประสบการณ์ระดับนานาชาติมากกว่า 20 ปีในการขับเคลื่อนรายได้และขยายตลาดให้เติบโตแบบทวีคูณ บริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้เทอร์รีมาเป็นผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยโอกาสในการดำเนินธุรกิจ จากการที่ธุรกิจในเอเชียพยายามปรับเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี ทำให้ต้องมองหาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความเร็วและการปรับขยายเพื่อการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ผมเชื่อมั่นว่าเทอร์รีจะนำพาทีมและลูกค้าของเราเติบโตไปอีกระดับ พร้อมเสริมรากฐานของ Infor ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แข็งแกร่งต่อไป ด้วยความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนและการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

เทอร์รี สมา

เทอร์รีนำประสบการณ์ของอุตสาหกรรมเชิงลึกด้าน SaaS ซึ่งเป็นบริการซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในการบริหารงานที่ Infor พร้อมผลงานที่ประสบความสำเร็จในการช่วยพลิกโฉมและทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค ก่อนร่วมงานกับ Infor เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ BlackLine, IBM และ Qlik โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไร

จากประสบการณ์การทำงานในระดับภูมิภาคต่างๆ ทำให้เทอร์รีมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างและโอกาสในการเติบโตของตลาดท้องถิ่นและตลาดระดับภูมิภาค

ด้วยภูมิหลังของการเป็นผู้ประกอบการ ทำให้นายเทอร์รีกระตือรือร้นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจและการสร้างผู้นำ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในประโยคที่ว่า “คัดสรรทีมที่เหมาะสม และส่วนที่เหลือจะเกิดขึ้นเอง” โดย
นายเทอร์รีกล่าวว่า “จากการที่เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ดังนั้นคุณลักษณะที่ผมมองหาในตัวผู้นำคือการเอาใจใส่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเคารพต่อผู้อื่น เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพสูง และทำงานร่วมกันทุกวันภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีความสุข ผมเชื่อมั่นว่า เราสามารถส่งเสริมความสำเร็จและความมุ่งมั่นผ่านวัฒนธรรมขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้าแบบองค์รวม เป้าหมายง่าย ๆ ของผมในแง่ของการรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและการสรรหาบุคลากร คือเราต้องสนใจและเอาใจใส่บุคลากรของเราเสมอ เพื่อทำให้องค์กรของเราเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด”

เทอร์รี กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจได้ก้าวมาถึงจุดที่ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมรับมือกับการฟื้นตัว และความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะต้องมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติและลงทุนอย่างจริงจังในการพัฒนาความสามารถ เทคโนโลยี และชุดทักษะ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว โดยระบบคลาวด์ยังคงมีบทบาทที่สำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมาก ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมครอบครัว Infor และเชื่อมั่นว่า CloudSuite ที่มีเอกลักษณ์และออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรมของ Infor จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยเร่งระยะเวลาที่ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรให้เร็วขึ้น เป็นตัวสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันที่สำคัญมากขึ้นสำหรับองค์กร และผมพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม เพื่อสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นนั้นให้กับลูกค้าของเรา”

ทั้งนี้ นายเทอร์รีจะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำการเติบโตของ Infor ในภาคส่วนต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมด้านการผลิต, อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, เทคโนโลยีชั้นสูง, การจัดจำหน่าย และโลจิสติกส์

Infor เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรม พัฒนาโซลูชันที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมที่เรามุ่งเน้น ซึ่งรวมถึงการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย การดูแลสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ การบินและอวกาศและการป้องกัน และเทคโนโลยีชั้นสูง แอปพลิเคชันและบริการสำหรับองค์กรที่มความสำคัญต่อภารกิจของ Infor ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบข้อได้เปรียบในการดำเนินงานที่ยั่งยืน พร้อมการรักษาความปลอดภัยและระยะเวลาที่ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรที่เร็วขึ้น เรามุ่งมั่นช่วยเหลือให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจมากกว่า 65,000 แห่งในกว่า 175 ประเทศมอบความไว้วางใจให้กับพนักงาน 17,000 คนของ Infor และความ

เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ที่จะช่วยให้ชนะภาวะชะงักงันของตลาดและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในฐานะบริษัท Koch ความแข็งแกร่งทางการเงิน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และมุมมองระยะยาวช่วยให้เราสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.infor.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save