Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน


กรมทรัพยากรน้ำ – วิศวฯ จุฬาฯ– อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ชูแนวคิดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย วิศวฯ จุฬาฯ , อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และภาคีเครือข่ายๆ ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย โดยครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs” หรือ “การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมกัน

ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า วันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั่วโลกต้องเร่งแก้ไข สำหรับประเทศไทยได้วางนโยบายเพื่อรองรับวิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านการสร้างความั่นคงทางน้ำนั้น ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ รวมทั้งการนำเอาหลัก 3R มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thai Water Expo 2022 ที่ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญในการร่วมกันพาไทยไปสู่ความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก SGDs ของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นจะให้มีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน นับเป็นเป้าหมายที่เป็นความท้าทายสำคัญที่จะเข้าถึงสำหรับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น้ำถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก ยิ่งวันนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยิ่งทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อห่วงโซ่อาหารในอนาคต ด้วยปัจจัยดังกล่าวทาง วิศวฯ จุฬาฯ จึงได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเปิดเวทีให้นักศึกษาคิดค้นงานวิจัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ซึ่งในปี

นี้ทางคณะฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอชิ้นงานวิจัยและโครงการต้นแบบในด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านจัดการประชุมนานานาชาติ Water Forum ในห้อข้อ “Enhance the Caps of Water Resource Management to Cope with Climate Change in Post COP26” หรือ “ยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลัง COP26” ภายในงาน THW 2022 เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญและมองหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขสภาพภูมิอากาศในอนาคต

สรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่ได้ประกาศว่าโลกของเรากำลังตกอยู่ในสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สำคัญคือเรื่องของน้ำ ทั้งการเกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง ตลอดภาวะการขาดแคลนน้ำ ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยดังกล่าวอย่างเท่าทัน อินฟอร์มาฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน Thai Water Expo 2022 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยชูแนวคิด “Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs” หรือ การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐบาล และหน่วยงานต่างๆของเอกชน ซึ่งครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการน้ำและน้ำเสียมาจัดแสดงนำโดยแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Yokogawa, Nagase, Kuraray พร้อมกันนี้ยังมีพาวิเลียนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ที่ถือเป็นผู้นำในด้านนี้มาจัดแสดง อย่างไรก็ดียังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมด้านการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรน้ำให้ทันสมัยและขยายผลในการยกระดับการจัดการน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เริ่มแล้วสำหรับงาน Thai Water Expo 2022 โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save