ค่ายรถยนต์ พร้อมใจร่วมโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” รองรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน – ตรวจเครื่องยนต์ กว่า 1,742 แห่ง


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบริษัทสมาชิกร่วมแถลงข่าวการดำเนิน “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์ร่วมใจให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำสำหรับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน ในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์พร้อมให้บริการกว่า 1,742 แห่ง

ยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “จากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนิน “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” 4 ครั้งที่ผ่านมานั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันให้ส่วนลดในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่หมดระยะเวลาการรับประกันเกือบ 500,000 คัน ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินที่บริษัทสมาชิกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ มากกว่า 380 ล้านบาท”

สำหรับการดำเนินโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 5 ปีนี้ มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ 9 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเก่าในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีบางบริษัทดำเนินโครงการฯ จนถึงเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,742 แห่ง ในช่วงเวลา 6 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก ผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รายชื่อบริษัทและรายละเอียดส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ (ตามช่วงอายุของรถยนต์) สำหรับโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 5

1. บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพ และรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพ และรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • หมายเหตุ : อะไหล่ : ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 333 แห่ง

2. บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 22 รายการ ส่วนลดค่าแรง 20% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%
 • หมายเหตุ : อะไหล่ : ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างเครื่องยนต์/น้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างหัวฉีด
 • ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : มากกว่า 220 แห่ง

3. บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 7 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • หมายเหตุ : อะไหล่: น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง
 • ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 133 แห่ง

4. บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

 • อายุรถน้อยกว่า 14 ปี (ทุกรุ่น) : ลดเพิ่มอีก 6% สำหรับแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง SAVE SAFE Red และ 7% สำหรับ SAVE SAFE Black ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ
 • อายุรถ 14 – 22 ปี (เฉพาะรุ่นรถยนต์ J32 Teana, T31&T30 X-Trail, D40 Navara, C11 Tida, SC11 Latio) : ลดเพิ่มอีก 6% สำหรับแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง SAVE SAFE Red และ 7% สำหรับSAVE SAFE Black ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 15%
 • อายุรถมากกว่า 22 ปี (เฉพาะรุ่นรถยนต์ A33 Cefiro, Y10 AD Wagon, J31 Teana, E25 Urvan, N16 Sunny, D22 Frontier, B14 Sunny, A32 Cefiro, E24 Urvan) : ลดเพิ่ม 15% แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง SAVE SAFE Black & Red ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 25%
 • หมายเหตุ :
 • ส่วนลด 15% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (Engine oil additive)
 • ส่วนลด 25% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (Engine oil additive)
 • ระยะเวลา
 • 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 สำหรับรถที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี
 • 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 สำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 14 ปี
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

5. บจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

 • อายุรถยนต์มากกว่า 5 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 38 รายการ ส่วนลดน้ำมันเครื่องมากกว่า 20% ส่วนลดค่าแรง 55% ส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • หมายเหตุ : พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ (รถยนต์ดีเซลและเบนซิน)
 • ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • จำนวนศูนย์บริการ : 308 แห่ง
 • รุ่นรถที่ได้รับส่วนลด : Hilux, Fortuner, Hiace, Ventury และ Commuter (ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล)

6. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

 • อายุรถมากกว่า 15 ปี ตรวจเช็คสภาพฟรี 25 รายการ ส่วนลดไส้กรองน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดแผ่นกรองอากาศ 10%
 • หมายเหตุ : ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 223 แห่ง

7. บจก.มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • อายุรถมากกว่า 15 ปี ตรวจเช็คสภาพฟรี 20 รายการ (กรณีบำรุงรักษาตามรายการมาตรฐาน) ส่วนลดค่าแรง 50%
 • หมายเหตุ : เฉพาะรถยนต์ดีเซลเท่านั้น
 • ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 124 แห่ง

8. บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 10 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%
 • อายุรถยนต์ 5-10 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%
 • อายุรถยนต์มากกว่า 2 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ

หมายเหตุ : 1. ตรวจเช็คฟรี 33 รายการสำหรับรถที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปสามารถตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

 • ส่วนลดค่าแรง 50% สำหรับ รถอายุมากกว่า 5 ปี (Hino Welcome Home)
 • ส่วนลดอะไหล่ 20% (ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเกียร์, ไส้กรองเฟืองท้าย)
 • ระยะเวลา พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน: พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เฉพาะตัวแทนฯที่ร่วมรายการเท่านั้น)
 • จำนวนศูนย์บริการ: 45 แห่ง (ตัวแทนฯ ที่เข้าร่วมรายการ)

9. บจก.ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 40% ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ ส่วนลดค่าแรง 40% และส่วนลดค่าอะไหล่ 40%
 • หมายเหตุ : อะไหล่: น้ำมันเครื่องยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่องและแหวนรอง ไส้กรองอากาศ
 • ระยะเวลา 15 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 180 แห่ง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save