เมทัลเล็กซ์ เปิดเวทีรวมพลังขับเคลื่อนดันนวัตกรรม “ยานยนต์ไร้คนขับไทย” ก้าวไกลสู่สากล


เมทัลเล็กซ์ เปิดเวทีรวมพลังขับเคลื่อนดันนวัตกรรม "ยานยนต์ไร้คนขับไทย" ก้าวไกลสู่สากล

“เมทัลเล็กซ์” รวม 6 กูรูอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดสัมมนาหัวข้อ “Smart Move รวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนายานยนต์ไทย” ซึ่ง ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมานานกว่า 5 ทศวรรษ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก แม้ว่าจะมีความผันผวนทางธุรกิจและทำให้อุตสาหกรรมมีการชะลอตัวเป็นบางช่วง ซึ่งปัจจุบันกำลังเกิดการ เปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ ทำให้เกิดการตื่นตัว ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งฝั่งผู้บริโภคและค่ายรถยนต์ผู้ผลิต รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฤศ จันทร์สุวรรณ

กฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นในงาน METALEX 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐ จะต้องให้การสนับสนุนภาคเอกชนอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการมีคณะกรรมการที่มาดำเนินการขับเคลื่อนจะต้องบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ เดินหน้าต่อไปได้

รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ในเชิงนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความชัดเจน ประกอบกับ ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์เรื่อง Carbon Zero ที่กำลังเป็นประเด็นทั่วโลกได้ดี ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น แต่ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือการเชื่อมกันของธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต เช่น ยานยนต์ไร้คนขับจะรับบัตรจอดรถจากเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติในลานจอดรถอย่างไร นอกจากนี้ การเข้ามาสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หากมีผู้ประกอบการลงมือผลิตได้จริงก็จะทำให้ต้นทุนของแบตเตอรี่มีราคาถูกลง รวมถึงเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับที่ประเด็นสำคัญคือ การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน

ศ. ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์

ศ. ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ เลขานุการและ Co-Founder ศูนย์วิจัยยานยนต์และ ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart MOBI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ยอดขาย ยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการโตแบบก้าวกระโดดและน่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ในระยะยาว เพราะมีปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการส่งเสริมคือเรื่องของ Carbon Zero สำหรับยานยนต์แบบไร้คนขับที่ปัจจุบันเริ่มมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในลักษณะ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อยานยนต์ไร้คนขับ สามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ เชื่อว่าจะเกิด Business Model ใหม่ๆ ขึ้นอีกจำนวน มาก รวมถึงสิ่งสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กันไปด้วย

สมโภชน์ อาหุนัย

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่ทุกคนทั่วโลกมองเห็นถึงศักยภาพใน เรื่องนี้ สำหรับทางบริษัทเลือกจับตลาดรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดใหญ่ แต่เนื่องจากยังมีคู่แข่งน้อยอยู่และเหมาะสำหรับโมเดลธุรกิจของสตาร์ตอัป ซึ่งตลาด รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์คนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากหลายคนมองว่ารถไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ใช้พลังงานมากกว่า ใช้แบตเตอรี่จำนวนมาก และใช้เวลาชาร์จนานกว่าปกติ ทางบริษัทก็ได้ศึกษาเรื่องแบตเตอรี่ว่าจะทำอย่างไรให้ใช้เวลาในการชาร์จไม่นาน เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร

พนัส วัฒนชัย

พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กล่าวว่า เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั้น หากมองตลาดรถโดยสารส่วนบุคคล จะมีการแข่งขันสูง แต่หากมองตลาดเชิงพาณิชย์ที่แม้ว่าไซส์ตลาดจะเล็กลง แต่ก็ใหญ่สำหรับสตาร์ตอัป ซึ่งมองว่าเซ็กเมนต์การดัดแปลงรถเก่าเป็นรถไฟฟ้า ที่เมื่อดัดแปลงแล้วจะเกือบเหมือน รถใหม่แต่ราคาต่ำกว่าซื้อรถใหม่ จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในธุรกิจได ้ แต่จะต้องทำซัพพลายเชนให้แข็งแกร่ง ทั้งการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้ที่อย ในอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีสกิลมากเพียงพอ จะสามารถขยายตลาดไปยังยานยนต์ใน กลุ่มเฉพาะได้ด้วย เช่น รถไถ รถที่ใช้ในสนามบิน ฯลฯ

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ผู้ให้บริการ Muv Mi ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก Muvmi กว่า 3 ล้านคน ซึ่งแนวคิดหลักคือเน้นการเดินทางในเมือง ที่เป็นรถตุ๊กตุ๊กเพราะวิ่ง เข้าซอกซอยได้และกลับรถในถนนแคบได้สะดวก โดยมีการปรับภายในห้องโดยสารให้ กว้างขึ้น และใช้คอนเซ็ปต์การเดินทางร่วมไปในเส้นทางเดียวกัน โดยมีแอปพลิเคชัน เป็นตัวสื่อสารเชื่อมระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งกว่าจะทำได้ประสบความสำเร็จ ต้องผ่านหลายเรื่องหลายขั้นตอน เพราะการเปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้ามันคือการเปลี่ยน ทั้งระบบ ที่แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุน แต่การสนับสนุนจากแต่ละหน่วยงาน นั้นมีให้ไม่เท่ากัน

จะเห็นได้ว่า ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ต่างพยายามที่จะร่วมมือกันผลักดันให้การดำเนินการในเรื่องของ Carbon Zero ผ่านยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะเริ่มมีผลผลิตในท้องตลาดออกมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังต้องปรับปรุงเพิ่มต่อในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่จะต้องมีการเปิดกว้างใน การจัดตั้งและเพิ่มจุดบริการให้มีมากกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save