Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย


Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า AIS คือผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเป็นรางวัลที่ชนะเพียงผู้เดียวถึง 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 4 รางวัล เมื่อเทียบกับรายงานครั้งที่แล้วที่ได้รางวัลชนะเพียงผู้เดียว 11 รางวัลและรางวัลร่วมเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ AIS ยังได้รางวัลร่วมกับ TrueMove H ในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอีกด้วย ผู้ใช้ของเราในประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับความเร็วในการดาวน์โหลดของเครือข่าย AIS ทั้งในแบบโดยรวมและ 5G ควบคู่ไปกับด้านประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงที่ดีที่สุด โดยผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ยังคงรั้งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์วิดีโอ 5G และคุณภาพความเสถียรขั้นสูงแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม TrueMove H ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 2 รางวัลเมื่อเทียบจากครั้งก่อน โดยมีรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G เพิ่มเข้ามาเป็นรางวัลผู้ชนะร่วมกับ AIS ที่เคยเป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในครั้งก่อน ทั้ง TrueMove H และ DTAC ต่างได้รับรางวัลเดี่ยวในครั้งนี้เพียงหนึ่งรางวัล ได้แก่รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอและรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักตามลำดับ เช่นเดียวกับในรายงานครั้งที่แล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายเป็นผู้ชนะร่วมกันในรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน

ไม่มีใครล้มแชมป์ด้านความเร็วของ AIS ได้ AIS คว้าแชมป์ทุกรายการในหมวดหมู่ด้านความเร็วทั้งแบบโดยรวมและ 5G ซึ่งยังคงรั้งแชมป์ในรางวัลที่ได้รับครั้งก่อนหน้าประกอบด้วย ด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G และประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ AIS ชนะรางวัลด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ไปด้วยความเร็ว 156.4 Mbps ซึ่งเร็วกว่า TrueMove H ถึง 55.8% นอกจากนี้ AIS และ TrueMove H มีสถิติเสมอกันในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ส่งผลให้ทั้งสองเครือข่ายได้รับรางวัลด้านนี้ร่วมกันด้วยความเร็วที่ 8.2 Mbps รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอตกเป็นของ TrueMove H ขณะที่ AIS ยังเป็นผู้ครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G

ในครั้งนี้ TrueMove H คว้าชัยชนะไปครองได้เพียงรางวัลเดียวนั่นคือรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ ซึ่งชนะไปด้วยคะแนน 42.1 คะแนน มากกว่า DTAC ผู้เป็นอันดับสอง 1.1 คะแนน อย่างไรก็ตาม AIS ยังครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองอย่างเหนียวแน่น โดยผู้ใช้งานเครือข่าย AIS และ TrueMove H ต่างเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์วิดีโอ 5G ในระดับดีมาก (65-75) ขณะที่ผู้ใช้งาน DTAC ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 5G อยู่ในระดับรองลงมาคือในระดับดี (55-65)

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปสื่อสารด้วยเสียง AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง ซึ่งได้รับรางวัลทั้งด้านประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G โดยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง และในสองรางวัลนี้ เป็นการเฉือนชนะ DTAC ด้วยคะแนนที่มากกว่าเพียง 2.3 และ 1.1 คะแนนตามลำดับ โดยทั้ง AIS และ DTAC ต่างได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกม 5G อยู่ในระดับดี (75-85) และ AIS ยังเป็นผู้ชนะรายเดียวที่ได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในภาพรวม

DTAC และ AIS ยังได้รับการยอมรับด้านความเสถียร ในครั้งนี้ Opensignal พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ความเสถียรนี้ เนื่องจากทั้งสองเครือข่ายเดิมยังเป็นผู้ชนะเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในรายงานของ Opensignal ซึ่ง AIS ได้รับรางวัลคุณภาพความเสถียรขั้นสูงด้วยคะแนน 62.9% สูงกว่าในรายงานครั้งที่แล้ว 2% โดย DTAC ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักด้วยคะแนน 87.1% ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% ส่งผลให้เป็นเครือข่ายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบนี้

ผู้ใช้งาน 5G ของ AIS และ TrueMove H เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากรายงานครั้งก่อน AIS เป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G อย่างไรก็ตาม ในหนนี้ TrueMove H นั้นกระโดดขึ้นแท่นผู้ชนะรับรางวัลไปทั้ง 2 หมวดหมู่และแบ่งรางวัลร่วมกับ AIS โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองคว้ารางวัลชนะร่วมกันในด้านความพร้อมใช้งาน 5G ด้วยคะแนน 22.6-23.2% นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ มากกว่า 20% โดย DTAC ตามมาเป็นลำดับที่สาม ด้วยคะแนนตามหลังผู้ชนะอย่างน้อย 10%

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค: AIS ครองรางวัลระดับภูมิภาคด้านประสบการณ์ในภาพรวมแต่เพียงผู้เดียวไปถึง 22 รางวัล และรับรางวัลร่วม 4 รางวัลจากทั้งหมด 35 รางวัลในเจ็ดภูมิภาคของประเทศไทย TrueMove H นั้นยังคงรักษารางวัลระดับภูมิภาคไว้ได้ 6 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 6 รางวัล โดยส่วนใหญ่เป็นรางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอ ในขณะที่ฝั่ง DTAC ได้รับรางวัลชนะรางวัลเดียวและได้รับรางวัลร่วมอีก 2 รางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอทั้งหมด และ AIS กวาดรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในทุกภูมิภาค ผู้ใช้งานเครือข่าย AIS ของเราในเขตกรุงเทพมหานครได้รับประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 75.3 และ 80.1 คะแนนตามลำดับ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่เราเห็นว่า ประสบการณ์เกมโดยรวมอยู่ในระดับดี(75-85) และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอยู่ในระดับดี (80-87)

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2022/11/thailand/mobile-network-experience

เป็นผู้ให้บริการอิสระระดับโลกด้านข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์เครือข่ายที่ผสมผสาน รวมถึงข้อมูลภาพรวมการเติบโต การให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต รายงานสาธารณะของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับระดับโลกในมาตรฐานการเปรียบเทียบประสบการณ์เครือข่าย โดยใช้โซลูชันการวิเคราะห์แบบองค์รวมและการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่มีมาก่อน และยังช่วยผู้ให้บริการด้านการสื่อสารสามารถปรับปรุงเครือข่าย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพาณิชย์ของตนได้สูงสุด ปรับปรุงประสบการณ์เชื่อมต่อให้กับทุกคน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save