สุดคึกคัก ! Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคารระดับโลก เสวนารวมกูรูแนวหน้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน คาดเงินสะพัดหลายพันล้านบาท


13 ก.ย. 66 – เปิดงานแล้ว ! งานแสดงนวัตกรรมมอาคารระดับโลก Nova BUILD EXPO 2023 ได้รับเกียรติจาก ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิตประธานในพิธี งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดย EEC Academy และพันธมิตร ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being)  พร้อมเสวนารวมกูรูแนวหน้าในทุกศาสตร์ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร อสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104  ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน เงินสะพัดหลายพันล้านบาท

ดร. เกชา ธีระโกเมน

ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานการจัดงาน Nova BUILD EXPO เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ ESI มาไว้ในที่เดียว และเชื่อมโยงผู้ที่มีนวัตกรรมให้ได้พบกับผู้ที่กำลังเสาะหานวัตกรรม ภายใต้ Concept “Connect the I Dots” เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง ทั้งนี้ ในส่วนของ ESI- Eco Sustainability Innovation  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ESG ของทุกภาคอุตสาหกรรม จึงย่อมส่งผลกับการออกแบบก่อสร้าง และนับเป็นมิติใหม่ของวงการออกแบบก่อสร้างที่ต้องปรับตัวให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะถูกที่เรียกว่า Disruption สิ่งที่เห็นในขณะนี้ คือ มีบริษัทออกแบบก่อสร้างรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการนำเสนอรูปแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับสุขภาพ ยกตัวอย่าง อาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลแบบเดิมที่โฟกัสการรักษา แต่โรงพยาบาลรุ่นใหม่จะโฟกัสที่ป้องกัน ฟื้นฟู และคนไข้เป็นศูนย์กลาง ความคิดของห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบเหมือนโรงแรม ก็เปลี่ยนเป็นห้องพักที่ตอบสนองการพักผ่อน ป้องกันการติดเชื้อ และฟื้นฟูอย่างแท้จริง บริษัทออกแบบที่เข้าใจเรื่องอาคารเขียว มาตรฐาน LEED, TREES, WELL จะเป็นตัวเลือกของเจ้าของโครงการ

นายกิตติคุณ คชเสนี 

นายกิตติคุณ คชเสนี  Executive Director of Nova BUILD กล่าวงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร 37 องค์กร ทั้งองค์กรวิชาชีพ วิชาการ ภาครัฐและภาคธุรกิจ ผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์  4 เรื่องสำคัญ หนึ่งคือนวัตกรรมการออกแบบ ประสบการณ์ที่ดี จากศาสตร์ความรู้ทั้งสี่มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร อสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง / สองคือการได้สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับคนวงการ ที่มาร่วมกิจกรรมและแชร์ความคิดเห็น ทั้งจากการเข้าฟังเสวนา, Round Table Forum และ บูธของสมาคมและสถาบันต่างๆ / สามคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ได้นำมาติดตั้งแสดงให้เห็นจริงใน Innovation Pavilion อาทิ HVLS fan, Culvert Utility Box, Radiant Floor Cooling, Smart Home, Circadian Lighting, Cean air, Clean Water และ IOT devices และ สี่ คือการได้พบปะเหล่านวัตกรและผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 123 บูธ พร้อม Product & Solution ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาอาคารต่างๆได้ทุกประเภท

นายชานนท์ เอกรัตนากุล

นายชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director  เผย Nova BUILD EXPO เวทีแสดงนวัตกรรมจากทั่วโลก กว่า 120 บริษัท รวมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการ   การรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น

กิจกรรมในงานมีจุดเด่นที่ Main Stage, Professional Stage และห้องสัมมนาที่จัดเป็น Carbon Day และ Clean Air Day  ทุกหัวข้อล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทั้งสิ้น มี content แน่นที่หาฟังได้ยาก คาดตลอด 3 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน สร้างรายได้ หลายพันล้านบาท

Nova BUILD EXPO 2023

ไฮไลท์กิจกรรมและการเปิดตัวนวัตกรรมระดับโลกครั้งแรกในไทย อาทิ

 • เสวนาเรื่อง “อสังหารักษ์โลก ไปได้ไกลไหม?” ในช่วงพิธีเปิด โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, คุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ จากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณสืบพงษ์ เกียรติวิศาลชัย จากบริษัท สยามสินธร จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณจักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์
 • การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ESI Talk เวทีปฏิวัติการสื่อสารให้กับงานในวงการอาคาร ด้วยการแปลสารจากศาสตร์ที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ภายในเวลา 15 นาที โดยผู้นำทางความคิด อาทิ ศ.ดร. เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวเรื่อง “Believe You Can Change Your Society”,  รศ.ดร สิงห์ อินทรชูโต หัวเรื่อง “Nature Positive, Carbon Negative”, รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ หัวเรื่อง “The Future is NOW”, คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน หัวเรื่อง “เบื้องหลังความสำเร็จคือความคิดและความอยากรู้” และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวเรื่อง “The Future Redefined” นิยามอนาคตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
 • กิจกรรม Round Table Forum กับ 6 หัวข้อปัญหาที่ระดมเอาผู้มีความรู้ความสามารถกว่า 50 ท่าน ร่วมแก้ปัญหาการใช้กับเมืองทั่วประเทศ อาทิ การผันคูคลองและทางเดินน้ำในเมืองให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายใน 3 ปี, วิธีการควบคุมการแยกขยะและการรีไซเคิลขยะที่เกิดในชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ, การจัดการ Walking Street ให้มีความเป็น Green & Sustainable เป็นต้น
 • เสวนาเรื่อง “ทำไมคนทั้งโลกพูดเรื่องคาร์บอน?” โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณกิตติคุณ คชเสนี
 • Nova Stage of Designer Award” โครงการปลูกฝังแนวคิดด้าน ESI – Ecosystem, Sustainability, Innovation for Wellbeing ให้กับนิสิตนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมประกวด โดย 9 ทีมสุดท้ายจะต้องแสดงแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอและตอบคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะหนึ่งเดียว
 • นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกที่จะนำมาจัดแสดงตลอด 3 วัน อาทิ Unisus Green Energy ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและระบบสาธารณูปโภคเมืองในอนาคตรายแรกในประเทศไทย จะนำนวัตกรรมระบบทำความเย็นรวมศูนย์ District Cooling System และระบบจ่ายน้ำดื่มถึงทุกบ้าน, พบเทคโนโลยีสำหรับอนาคต GRAPHENE สารเคมีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแบตเตอรี่ไฮโดรเจนแห่งอนาคต, นวัตกรรม Monitor ฟ้าผ่าซึ่งทำนายได้แม่นยำถึง 95 %, เทคโนโลยีก่อสร้างอาคารเร็วที่สุดในโลก ภายใน 2 สัปดาห์ และลิฟต์ที่เร็วที่สุดของโลก Hyundai Elevator เป็นต้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save