สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือนิสสัน ประเทศไทย ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อต่อยอดเเละพัฒนา โครงการ รวมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) นำโดยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ คุณวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, คุณนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคุณ กุสุมา นฤปิติ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)” วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ในโอกาสนี้ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ (Gen 1) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา เเละต่อยอดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเเละนักเรียนอาชีวะในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เเละเสริมสร้างบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยกำลังต้องการบุคลากรด้านนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีจำนวนการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความพร้อมด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเเละส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ด้าน กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทย มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีการส่งเสริมการลงทุนขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นพลังรองรับการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือจากภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผลิตกำลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการรวมพลังของภาคเอกชนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน และเล็งเห็น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสมรรถนะสูง จึงได้ร่วมพลังสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้แก่ การสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมฝึกอบรมพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียน นักศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา”

ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้เเทนจากสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 14 เเห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 8 เเห่ง ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มเเข็ง เเละก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยองค์ความรู้ที่พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยต่อไปในอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) เป็นประเภทของยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนตัวรถแทนการใช้เชื้อเพลิงดิบเหมือนกับรถยนต์ที่ใช้เบนซินหรือดีเซล รถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการมากที่สร้างผลกระทบบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ ดังนี้:

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดิบ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นต้นตอของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ลดมลพิษอากาศ: รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยก๊าซเสียจากหลอดไอเสียหรือดีเซลเอ็นจิ้น ที่สร้างมลพิษอากาศและมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
 • ความเงียบ: รถยนต์ไฟฟ้ามีเสียงเครื่องยนต์ที่ต่ำมากหรือไม่มีเสียงเลย ทำให้ขับรถเงียบสงบและไม่สร้างมลพิษเสียงรบกวน
 • ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว: แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาซื้อสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดิบในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้ามักจะต่ำกว่าเนื่องจากไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงดิบ
 • การชาร์จง่าย: คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านหรือในสถานที่สาธารณะที่มีอินฟราสตรัคเจอร์ชาร์จได้ และมีอุปกรณ์ชาร์จพร้อมให้บริการ
 • สมรรถนะในการขับขี่: รถยนต์ไฟฟ้ามักมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเนื่องจากมีการส่งกำลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความสมดุลในการควบคุม
  ความพัฒนาของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากำลังทำให้มีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นและระยะทางการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่ยังมีความจำกัดบางอย่าง เช่น ระยะทางขับรถระหว่างการชาร์จและพื้นที่ชาร์จที่ยังไม่เป็นที่จับตาขึ้นในบางสถานที่ แต่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการลดการใช้เชื้อเพลิงดิบและประโยชน์สิ่งแวดล้อมในอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่ เเสวงหาผลกำไร โดยแนวทางของสมาคมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับมาตรฐาน และการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ทำหน้าที่นายกสมาคม และมีสมาชิกที่มาจากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้นกว่า 370 ราย โดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือน และมีการเเบ่งคณะทำงานในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการการส่งเสริมการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นให้บุคคลมีโอกาสและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน อีกทั้ง การส่งเสริมการศึกษามีผลให้บุคคลมีโอกาสพัฒนาตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นของแข็งแรงมากขึ้นด้วย การส่งเสริมการศึกษามีความสำคัญในการสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับประชาชนและสังคมทั้งหมด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save