ก้าวล้ำหน้าอุตสาหกรรม: เทรนด์ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ CIO ในปัจจุบัน


อเล็กซี่ นาโวโลคิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายเชิงพาณิชย์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก IDC ระบุว่ามีการคาดการณ์การใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า “ในปี 2564 จะมีการเติบโตขึ้นมากกว่า 4.9% หรือคิดเป็นมูลค่า 924,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะสูงขึ้นถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567” จากการประเมินโดยคุณแดเนียล คัม ผู้อำนวยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ (DCI) และการจัดการผลิตภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Lenovo พบว่า “การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้าน ICT นั้นเป็นสัญญาณของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

แดเนียลอธิบายเพิ่มเติมว่า “ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนไปเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนสำคัญคือการนำอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้นและโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ”

เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ การที่จะก้าวล้ำหน้าในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยี จะต้องคำนึงถึงพื้นฐาน 3 ประการ คือ (1) การใช้ประโยชน์และการติดตามเทรนด์ด้านเทคโนโลยี (เช่น 5G), (2) การพิจารณาโซลูชั่นที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และ (3) การลงทุนในด้านความปลอดภัย

ก่อนที่จะเจาะลึกรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในขั้นแรก เราควรต้องทำความเข้าใจถึงความท้าทาย 2 ประการที่ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีต้องเผชิญในปัจจุบัน

ความท้าทายที่ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญ

การเชื่อมต่อการทำงานจากที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีการป้องกันอย่างดี: แม้ว่าการทำงานจากที่ต่างๆ จะพบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรปัจจุบัน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นหากมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 2563 เมื่อ CIO ต้องเผชิญกับกับความท้าทายครั้งใหญ่จากการที่พวกเขาต้องมาเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรสู่การทำงานได้จากที่ต่าง ๆ สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลให้กับ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีทั่วทั้งภูมิภาคในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในกรอบเวลาที่เร่งเข้ามา เพื่อให้องค์กรมีรูปแบบการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการทำงานที่ต่างๆ

ข้อมูลของ Deloitte ระบุว่า “ในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไทยและเวียดนาม) มีผู้คนมากถึง 47.8 ล้านคนที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สามารถทำจากที่ใดก็ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา” ดังนั้นการสร้างรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายที่ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีทั่วทั้งภูมิภาคจะต้องเผชิญ

ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น: การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานจากที่ใดๆ ก็ได้ เป็นเพียงหนึ่งในความท้าทายมากมายที่ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีต้องเผชิญนับตั้งแต่เกิดการระบาด การระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในครั้งนี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบันให้กลายเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

แดเนียลวิเคราะห์ว่า “ข้อมูลคือสกุลเงินใหม่ และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอทีก็คือนายธนาคารคนใหม่ ในขณะที่การทำงานแบบแบบไร้สัมผัส (contactless) และการทำงานจากที่ใดก็ได้เติบโตขึ้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ การสร้างอุปกรณ์และโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความชาญฉลาดมากขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับทุกคน”

เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทรนด์การนำมาใช้ประโยชน์ (5G)

เพื่อให้องค์กรแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้น CEO และผู้นำองค์กรธุรกิจเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญ แนวความคิดนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจชั้นนำระดับโลก จากบทความของ Deloitte Insight ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน ปี 2563 แสดงให้เห็นว่า CEO ต่างกำลังมองหา CIO ที่จะมาเป็นพันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดูแลองค์กรผ่านวัฎจักรของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งบ่งชี้ได้ว่า CEO ต่างตระหนัดรู้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือหนทางในการพัฒนาธุรกิจให้เดินไปข้างหน้า

ดังกล่าวไว้ข้างต้นว่า CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีในปัจจุบันนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีความท้าทายที่มีเอกลักษณ์อันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนสูง ซึ่งคงเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องมีการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของเทรนด์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีความเป็นต้องติดตามเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ขณะที่ CIO ในปัจจุบันต่างตระหนักดีถึงศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญของระบบคลาวด์ ไฮบริดคลาวด์และเทคโนโลยี edge computing ในส่วนของ 5G ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่ CIO สามารถนำมาพิจารณาใช้ประโยชน์ได้

โอกาสในการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญของเทคโนโลยี 5G: จากรายงานของ STL Partners ที่สนับสนุนโดยบริษัท Huawei เปิดเผยว่า คุณประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G สามารถสร้างผลกำไรมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ได้ในปี 2573 ไม่ใช่แค่ในตลาดผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตลาดอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยี 5G ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมจะสามารถให้บริการและจัดการเครือข่ายที่กำหนดเองได้ในลักษณะเดียวกับระบบคลาวด์ ด้วยความสามารถในการปรับขนาด กำหนดพารามิเตอร์ (เช่น เวลาแฝง) และการเพิ่ม ฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติม (เช่น ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย) ทำให้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 เทคโนโลยี 5G จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 5G ข้างต้น ทำให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G สามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ทางใหม่ให้กับองค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดรูปแบบการใช้งานใหม่ ๆ ที่ถ้าใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจได้ เช่น ในด้านค้าปลีก เทคโนโลยี 5G สามารถนำมาใช้เพื่อให้ประสบการณ์ในด้าน AR/VR แก่ลูกค้า และเครือข่าย IoT ขนาดใหญ่สำหรับการติดตามและจัดการสินทรัพย์

ข้อควรพิจารณาในด้านประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่มันคือการเดินทาง เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบคลาวด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ความต้องการด้านการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่าง ๆ และเซิร์ฟเวอร์ในดาต้าเซ็นเตอร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้น ดาต้าเซ็นเตอร์ในองค์กรระดับชั้นนำเริ่มมองเห็นความจำเป็นในการลดขั้นตอน โดยต่างมองหาโซลูชั่นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้พลังงานลดน้อยลงด้วยเหตุผล 2 ประการคือ

มองจากด้านการประมวลผล(โปรเซสเซอร์) โปรเซสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานจะสามารถลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ในเวิร์คโหลดที่มีความหลากหลาย และอาจใช้เซิร์ฟเวอร์น้อยลง

การดำเนินงานแบบเชิงรุกในด้านนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในระยะยาว นอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว องค์กรจะสามารถเห็นผลจากการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนจากค่า TCO ที่ต่ำลง

การป้องกันคือกุญแจสำคัญ

ดาต้าเซ็นเตอร์เป็นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความสำคัญ เป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นขององค์กรนั้นๆ เท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีระบบป้องกันภัยไม่แข็งแกร่งอาจทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงจากภัยร้ายทางไซเบอร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบในระดับการผลิตของบริษัทในระยะสั้นเท่านั้น แต่อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในระยาวอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าอาจสูญเสียความไว้วางในธุรกิจของคุณ

น่าเสียดายที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างตกเป็นเหยื่อของระบบเดิม ๆ ในอดีต หรือนิยามง่าย ๆ ว่า เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบไอทีที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย นี่เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่หัวหน้าฝ่ายไอทีจะต้องเผชิญในยุคดิจิทัลปัจจุบัน นอกจากนี้ IDC ยังยืนยันว่าระบบไอทีเดิมๆ และรูปแบบการทำงานที่ล้าสมัยมีความท้าทายในเรื่องการบำรุงรักษา และขัดขวางความสามารถขององค์กรด้านไอทีในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาในยุคดิจิทัล ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

องค์กรธุรกิจควรมีความเข้าใจว่าการปกป้องแอปพลิเคชั่นและข้อมูลในดาต้าเซ็นเตอร์หรือบนระบบคลาวด์นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบสตอเรจ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย ถึงแม้ว่าผมจะเน้นย้ำเสมอว่าการป้องกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็มีความต้องการในระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมของธุรกิจนั้นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้นำในการประเมินกิจกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจในแบบภาพรวม จำนวนข้อมูลที่จะจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ

บทสรุป

เป็นเรื่องชัดเจนว่านวัตกรรม การริเริ่มโซลูชั่นการประหยัดพลังงาน การพัฒนาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นวิธีที่ CIO สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีทุนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและกิจกรรมการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีมากกว่าองค์กรขนาดเล็กที่มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างเข้มงวด

ธุรกิจต่าง ๆ กำลังจัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อ “เปิดโลกทัศน์” ซึ่งในขณะที่พวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนอย่างมาก และไม่สามารถคาดเดาได้ในปัจจุบัน และทำให้ทรัพยากรเหลือไม่มากนักสำหรับการลงทุนในด้านนวัตกรรม แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และเป็นเรื่องที่จำเป็นในหลาย ๆ กรณี แต่ CIO และหัวหน้าฝ่ายไอทีควรศึกษาและติดตามเทรนด์ด้านเทคโนโลยีต่อไป เพื่อให้สามารถนำมาผสมผสานเข้ากับการดำเนินงานในธุรกิจได้เมื่อมีความพร้อม

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save