พีทีที ดิจิตอล ชูบริการ OT Cyber Security ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม


บริการ OT Cyber Security

เทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) และ ทวนทอง สุวรรณหงส์ Strategy & Enterprise Services Vice President ผู้ให้บริการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กลุ่ม ปตท.ร่วมด้วย ปรีชัย ธารนิทัศน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด และโคจิ โอคุมุระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด เสริมศักยภาพในการให้บริการ OT Cyber Security เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับธุรกิจของลูกค้าที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุม KL ชั้น 4 อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ