โซลูชั่น DDI และ DNS Security ของ EfficientIP บุกตลาด APAC ยุโรป และแอฟริกา รวมถึงประเทศไทย

ทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย

Westcon-Comstor ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โซลูชั่นการจัดการ DNS, DHCP และ IP Address (DDI) และ DNS Security ของ EfficientIP รุกเข้าสู่ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกทั้งหมด รวมถึงยุโรปและแอฟริกา รวมถึงประเทศไทย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บุคลากรที่ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้น ขณะที่องค์กรต่าง ๆ ก็เร่งดำเนินการปรับใช้เทคโนโลยี Cloud IoT พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล และอัพเกรดระบบไปสู่ Next Generation Software ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบเครือข่ายขององค์กร

การขยายตัวดังกล่าวเปิดโอกาสให้แฮคเกอร์เข้าโจมตีระบบได้ง่ายขึ้น และผลที่ตามมาก็คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น โดยระบบ DNS กลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตี จากการสำรวจล่าสุดของ IDC ซึ่งดำเนินการในนามของ EfficientIP ชี้ว่า เกือบ 90% ขององค์กร ที่ถูกโจมตีผ่าน DNS โดยการโจมตีแต่ละครั้งสร้างความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 924,240 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญอย่างมากของการรักษาความปลอดภัยให้กับ DNS ทั้งในแง่ที่เป็นช่องทางการโจมตีและเป้าหมายของการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบัน โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิม ๆ ไม่สามารถครอบคลุมทุกแง่มุมของสถานการณ์ภัยคุกคามสำหรับ DNS ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ที่แฮคเกอร์สามารถใช้ในการโจมตี หากไม่มีอินเทอร์เฟซของระบบรักษาความปลอดภัยที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมอย่างรอบด้าน บริษัทก็อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่สำคัญ โซลูชั่น 360° DNS Security ของ EfficientIP จะช่วยแก้ไขปัญหาช่องโหว่ดังกล่าว ด้วยแนวทางที่รอบด้านและครอบคลุมสำหรับการปกป้อง DNS โดยโซลูชั่นนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของคนร้ายในแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนในทันทีเพื่อปกป้องบริการสำคัญ ๆ ให้ปลอดภัย

นอกเหนือจากการรับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทต่าง ๆ ยังจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญของระบบไอทีและอุปกรณ์ IP เนื่องจากปัจจุบันบริษัทต่างๆ ปรับใช้อุปกรณ์ IP เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคุณภาพสูง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โซลูชั่น Network Automation ของ EfficientIP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

ตลาดซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย DNS คาดว่าจะเติบโตจาก 1,200.41 ล้านดอลลาร์ พ.ศ. 2564 เป็น 2,314.56 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 ความร่วมมือระหว่าง Westcon-Comstor และ EfficientIP จะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ DDI ระดับชั้นนำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตของตลาดดังกล่าว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเครือข่าย ซึ่ง Westcon-Comstor เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

แซม ชึง

แซม ชึง ผู้อำนวยการอาวุโสประจำภูมิภาค APAC ของ Westcon-Comstor กล่าวว่า “สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย จำนวนอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้น การโยกย้ายไปสู่คลาวด์ และการทำงานแบบไฮบริด ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามและผลกระทบต่อระบบเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้น การตรวจสอบติดตาม IP Address ของอุปกรณ์เหล่านั้นก็อาจกลายเป็นงานที่ยุ่งยาก”

“บริการ DDI ของ EfficientIP ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการต่างๆ และยังช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการปกป้องเครือข่ายได้อย่างมาก การเพิ่มความคล่องตัวและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ โซลูชั่น 360° DNS Security ของ EfficientIP ยังสามารถช่วยปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคาม DNS ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การนำเอาโซลูชั่นของ EfficientIP เข้ามาเสริมทัพให้กับ Westcon-Comstor โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Cyber Security จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเรามีเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการแก้ไขปัญหาด้าน Cyber Security ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการปกป้องเครือข่ายขององค์กรอีกด้วย”

สมนึก สุนทรเพ็ชรพันธุ์

สมนึก สุนทรเพ็ชรพันธุ์ ผู้บริหารประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Westcon และ EfficientIP ได้ร่วมมือกันในระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทาง Westcon ได้มีการเพิ่มทีมงานที่มาดูแลสินค้าตัวนี้โดยเฉพาะ โดยในประเทศไทยมี Engineer และ Product Manager เพื่อมาทำตลาดและทำงานร่วมกับทีมงานขายในปัจจุบัน ด้วย EfficientIP เองมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งเรื่อง DDI และ DNS Security โดยเฉพาะ DNS Security มีจุดแข็งที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพราะเรื่อง Security เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับทุกองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การปกป้องข้อมูลขององค์กรเป็นสำคัญ

สำหรับจุดแข็ง เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็น Value Added Distributor ในการทำธุรกิจ โดยเป็นการทำธุรกิจผ่านบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นจึงมีมุมมองในการทำธุรกิจโดยการ 1.พัฒนาตัวแทนจำหน่าย ให้มีความรู้ในเรื่องของ Solution และ Product ทั้งเรื่องการขายและเรื่องการซับพอร์ทสินค้าให้กับลูกค้า 2.สามารถพัฒนากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการการใช้โซลูชั่น DDI ซึ่งคือกลุ่มบริษัท Enterprise ขนาดกลางที่มี User ตั้งแต่ 500 User ขึ้นไปกับตัวแทนและทาง EfficientIP 3.การลงทุนในเรื่องของการ Demo เพื่อพัฒนาทีมงานและการสาธิตการใช้งานว่าโซลูชั่น จะมาช่วยลูกค้าในการทำงานในองค์กรอย่างไร และ 4.การทำ Workshop ให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญในโซลูชั่นที่เข้าไปช่วยลูกค้าได้อย่างไร เช่นเรื่องของ DNS Security เป็นต้น

ลีโอนาร์ด ดาฮาน

ลีโอนาร์ด ดาฮาน รองประธานฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายทั่วโลกของ บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี EfficientIP กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Westcon-Comstor และใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจของเราในเอเชีย-แปซิฟิก การแต่งตั้งให้ Westcon-Comstor เป็นตัวแทนจำหน่ายใน APAC จะช่วยให้เรานำเสนอโซลูชั่น DDI และ DNS Security แก่เครือข่ายพาร์ทเนอร์และ reseller รายใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อองค์กรต่างๆ เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของโซลูชั่น EfficientIP สำหรับโครงการด้านไอทีที่สำคัญๆ เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามขององค์กรเหล่านั้นในการปรับปรุงเครือข่ายให้ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอแอพและบริการใหม่ๆ ร่วมกับ Westcon-Comstor”

EfficientIP เป็นบริษัทด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบอัตโนมัติ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้าน DNS-DHCP-IPAM (DDI) โดยมุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน IP ให้มีเสถียรภาพ คล่องตัว และปลอดภัย นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาโซลูชั่น บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ และบริการสนับสนุนครอบคลุมทั่วโลก ด้วยความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จให้แก่ลูกค้ากว่า 1,000 รายทั่วโลก และมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Westcon-Comstor เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายระดับโลก โดยเปิดดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศ เพื่อนำเสนอคุณประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงบริษัทไอทีชั้นนำของโลกเข้ากับรีเซลเลอร์ด้านเทคโนโลยี ผู้ติดตั้งระบบ และผู้ให้บริการ บริษัทฯ ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ความรู้ด้านเทคนิค และประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจจัดจำหน่าย เพื่อมอบคุณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม และช่วยให้บริษัทไอทีและพาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ทำตลาดผ่านสองช่องทางธุรกิจ ได้แก่ Westcon และ Comstor


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save