CES 2019…THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน CES 2019 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา งาน CES เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นงานที่สามารถบ่งบอกเทรนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีบริษัทต่าง ๆ จากทั่วโลกนำเทคโนโลยีของตนเองมานำเสนอมากมาย…