เจริญชัยหม้อแปลงรับรางวัลนวัตกรรมพลังงานจากโครงการ TEIT2019

เจริญชัยหม้อแปลงรับรางวัลนวัตกรรมพลังงาน รางวัลหม้อแปลงนวัตกรรมไทยที่ช่วยสร้างให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมเพิ่มศักยภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพลังงานสะอาด (Renewable Energy) Smart Transformer Solution & IoT