Capacitor Rating ข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

Power Capacitor คืออุปกรณ์ปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีหน่วยเป็น μ F แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังไฟฟ้าที่ต้องการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบ จึงนิยมใช้หน่วยกันเป็น kVAR ซึ่งโดยปกติแล้ว Nameplate ของคาปาซิเตอร์แต่ละตัวจะมีขนาดเป็น μF และ kVAR กำกับอยู่แล้ว…