SHELL จัดสัมมนา “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า”


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า” ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรระบบเทอร์ไบน์ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า การเลือกใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน รวมถึงการอัพเดตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของน้ำมันเทอร์ไบน์ที่มีส่วนสำคัญในการบำรุงรักษาระบบเทอร์ไบน์ในโรงไฟฟ้า

SHELL จัดสัมมนา “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า”

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า” พร้อมด้วยการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Dr.Felix Guerzoni วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Shell Shanghai Technology Ltd. และ ไชยนรินทร์ โชควิกรัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลองวินไทย จำกัด นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนายังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บูธ SHELL Turbo S4 และ SHELL Turbo S4 GX ที่นำเสนอภายในงานอีกด้วย

SHELL จัดสัมมนา “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า”

SHELL จัดสัมมนา “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า”

ภาพประกอบ

1. ณัฐชยา จันทร์พัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ประเทศไทย
2. ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ไชยนรินทร์ โชควิกรัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลองวินไทย จำกัด
4. Dr.Felix Guerzoni วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Shell Shanghai Technology Ltd.
5. วิทยากรและผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
6. บรรยากาศการสัมมนา
7.-9. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเล่นเกมชิงของรางวัลที่บูธแสดงสินค้า
10. ทีมงานจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
11. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก