นูทานิคซ์คือผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ และเป็นผู้บุกเบิกโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI)


ซอฟต์แวร์คลาวด์ของนูทานิคซ์ช่วยธุรกิจให้ใช้พับลิคและไพรเวทคลาวด์ได้เร็วและมีระสิทธิภาพ สถาปัตยกรรม มัลติคลาวด์ของนูทานิคซ์ช่วยองค์กรลดความซับซ้อนในการใช้คลาวด์ด้วยแพลตฟอร์ม ไฮบริด มัลติคลาวด์ระบบเปิดที่ควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเน้นให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางธุรกิจและนวัตกรรม

One Platform. Any App. Any Cloud: แพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ และการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ ที่มาพร้อมสตอเรจแบบรวมศูนย์ บริการด้านดาต้าเบส และบริการด้านเดสก์ท็อป เพื่อรองรับแอปพลิเคชันและเวิร์กโหลดทุกประเภทที่อยู่ในทุกสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์สมาร์ตคลาวด์ เริ่มต้นด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย

องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมาตรฐานการดำเนินงานบน HCI ที่ทรงประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกับนูทานิคซ์ เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันและดาต้าทุกขนาดบนคลาวด์ทุกประเภท

องค์กรสามารถปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ในองค์กรให้ทันสมัยด้วย

แพลตฟอร์ม HCI ของนูทานิคซ์: องค์กรต่าง ๆ สามารถเสริมแกร่งให้ตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูง และลดความซับซ้อนให้กับวิธีการจัดซื้อ การติดตั้งใช้งาน และการบริหารจัดการบริการด้านไอทีต่าง ๆ ดังนี้

 • ลดค่าใช้จ่าย: ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นได้จำนวนมาก และช่วยให้ทีมทางเทคนิคมีภาระงานลดลง เพื่อให้สามารถมุ่งทำงานที่สร้างมูลค่าสูงกว่า
 • • ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ: การนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว การปรับขนาดการทำงานได้ตามต้องการ และการเชื่อมโยงไปทำงานบนพับลิคคลาวด์ ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ได้เร็วขึ้น
 • • เพิ่มความพร้อมใช้งาน: ปกป้องบริการและข้อมูลขององค์กรจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ภัยพิบัติ และการโจมตีทางไซเบอร์

AOS Storage

 •  คงประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง: ใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้มากได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพ
  ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับฮาร์ดแวร์ชั้นนำล่าสุด เช่น NVMe และ RDMA
 • การปกป้องข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาด: ข้อมูลได้รับการปกป้องและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยอัลกอริธึมขั้นสูง ทำงานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นแบบดิสทริบิ้วเต็ด จึงสามารถปกป้องข้อมูลจากทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ปกป้องข้อมูลจากการเสื่อมประสิทธิภาพและความสมบูรณ์อย่างช้า ๆ ของข้อมูล (bit rot) จากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงปกป้องข้อมูลจากความล้มเหลวของไซต์ทั้งหมด
 • ความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ: สามารถปรับขนาดสตอเรจได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามความต้องการขององค์กร และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก ช่วยให้ใช้นโยบายด้านสตอเรจได้อย่างสมเหตุสมผลตามลักษณะของเวิร์กโหลดที่ใช้ โดยไม่ต้องผูกติดกับฮาร์ดแวร์

ระบบเน็ตเวิร์กอัตโนมัติและปลอดภัย

 • Microsegmentation: ป้องกันการกระจายของมัลแวร์และลดพื้นที่การโจมตีด้วยการจำกัดการใช้
  แอปพลิเคชันเท่าที่จำเป็น และทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากด้วยการใช้ประโยชน์จากแมชชีน
  เลิร์นนิ่ง ในการกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสม
 • Virtual networking: ใช้ multi-tenancy ที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมขององค์กรได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย หรือขยายเน็ตเวิร์กข้ามคลาวด์หลายประเภทเพื่อการเคลื่อนย้ายเวิร์กโหลดได้อย่างราบรื่นและไม่ล้มเหลว
 • จัดการเน็ตเวิร์กแบบรวมศูนย์: บริหารจัดการการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากศูนย์กลาง และนำไปใช้กับสภาพแวดล้อม HCI ทั้งหมดขององค์กร ผ่านการจัดการด้วยเวอร์ชวลสวิตช์ที่ทรงประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

เส้นทางสู่การใช้คลาวด์

Nutanix Cloud Infrastructure เป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการนำคลาวด์มาใช้ และทำการเชื่อมโยงไพรเวท
พับลิค และดิสทริบิ้วเต็ดคลาวด์ไว้ในโซลูชันไฮบริด มัลติคลาวด์

โซลูชันไฮบริด มัลติคลาวด์ที่ทรงประสิทธิภาพ: นูทานิคซ์นำเสนอการใช้งานไพรเวทและพับลิคคลาวด์
ที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และคุ้มค่า เพื่อบริหารจัดการแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์ทุกประเภทได้ง่ายขึ้น ดังนี้

 • ทางเลือกในการใช้คลาวด์: ไม่มีเรื่องเวนเดอร์ล็อคอินอีกต่อไป และใช้โมเดลปฏิบัติการบนคลาวด์
  ที่นำเสนอความสม่ำเสมอให้กับเวิร์กโหลดที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กร ที่เอดจ์ และ บนคลาวด์สาธารณะหลายระบบ
 • ความเรียบง่าย: ระบบควบคุมการใช้งานคลาวด์หนึ่งเดียว ที่สามารถจัดการการใช้งานแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ทำงานหรือเก็บอยู่ในทุกที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชัน เวิร์กโหลด และข้อมูลได้อย่างราบรื่น
 • ความปลอดภัยและความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว: มีการติดตั้งความปลอดภัยระดับ zero trust พร้อมสรรพ ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย และช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนระบบ

 • มีอิสระในการเลือก: ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ด้วยการมีอิสระในการสำรองเวิร์กโหลดได้ทุกที่ เช่น เวิร์กโหลดที่อยู่ในองค์กร อยู่ที่เอดจ์ อยู่บนพับลิคคลาวด์ หรือใช้บริการด้านการกู้คืนระบบที่มีการจัดการให้อย่างครบวงจร
 • สร้างความสามารถในการฟื้นตัว: ลดดาวน์ไทม์และลดค่าโสหุ้ย ด้วยบริการเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว
 • ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว: กู้คืนหรือขยายไปยังสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่นาที ด้วยการเข้าใช้พับลิคคลาวด์ เพื่อสนับสนุนความต้องการของดาต้าเซ็นเตอร์สำรองขององค์กร

แอปพลิเคชันและเวิร์กโหลดที่ทำงานบนคลาวด์ได้อย่างชาญฉลาด

 • ROBO และ edge computing: ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จที่ปรับขนาดการทำงานได้ง่าย ในการรันแอปพลิเคชันทั้งหมดขององค์กรจากระยะไกลและจากเอดจ์บนสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์ที่รองรับการทำงานด้านนี้
 • การทำงานจากทุกที่และประสิทธิภาพในการทำงาน: นูทานิคซ์ตอบสนองความต้องการการทำงานจาก
  ทุกที่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนให้องค์กรมีทางเลือกอย่างอิสระที่จะโฮสต์เวิร์กโหลดไว้บนโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure: VDI) หรือบริการด้านเดสก์ท็อป (Desktop as a Service: DaaS)
 • การเป็นศูนย์กลางของข้อมูล: ใช้คุณสมบัติของแพลตฟอร์มด้านสตอเรจที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพสูง และบริการด้านดาต้าเบส เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม รักษาความปลอดภัย และใช้
  แอปพลิเคชันและเวิร์กโหลดที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว

ความทันสมัยและนวัตกรรมของแอปพลิเคชัน

 • ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยโดยปราศจากความเสี่ยง: การเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันระหว่าง
  ไพรเวทและพับลิคคลาวด์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใหม่หรือจัดโครงสร้างใหม่ แต่ใช้การทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์/แมชชีนเลิร์นนิ่ง (AI/ML) รวมถึงบริการคลาวด์อื่น ๆ และจัดองค์ประกอบใหม่ตามต้องการ
 • ใช้แอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น: สร้าง ใช้ และบริหารจัดการแอปพลิเคชันที่ใช้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียวกัน และให้บริการคลาวด์เนทีฟที่จำเป็นแก่นักพัฒนาตามขั้นตอนและในเวลาที่เขาต้องการ
 • การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์: องค์กรจะมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ที่สามารถบริหารจัดการ
  เวิร์กโหลดทุกชนิดบนคลาวด์ทุกประเภทได้โดยปราศจากความซับซ้อนของการจัดการที่แยกส่วนกัน

ดาต้าเบส: ให้บริการด้านดาต้าเบส (Database-as-a-Service: DBaaS)
ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการดาต้าเบสอย่างมีนัยสำคัญ และขับเคลื่อนให้การทำงานของเวิร์กโหลดด้านดาต้าเบสที่สำคัญมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

โซลูชันด้านดาต้าเบสของนูทานิคซ์
บริษัทวิจัย IDC ได้คาดการณ์ว่าขนาดของปริมาณการใช้ข้อมูลทั่วโลก (global datasphere) จะสูงถึง
175 เซตตะไบท์ (ZB) ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่นี้ไม่ได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ได้ถูกนำไปใช้ตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างคุ้มค่า

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีวิธีการง่าย ๆ ที่จะทำให้องค์กรสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของดาต้าเบส โดยสามารถรวบรวมและบริหารจัดการดาต้าเบสทั้งหมดภายใต้ระบบบริหารจัดการเดียว และจะเกิดอะไรขึ้นหากสามารถทำให้ดาต้าเบสเป็นแบบเสมือนได้ และหากทำเช่นนั้นมีทางเป็นไปได้ว่าจะประหยัดค่าไลเซนส์ต่าง ๆ ด้านดาต้าเบสที่แพงมากไปพร้อม ๆ กับเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 5 เท่า

นูทานิคซ์นำดาต้าเบสทั้งหมดขององค์กรมาไว้ด้วยกันและดำเนินงานด้านดาต้าเบสต่าง ๆ ด้วยการคลิกเพียง
ครั้งเดียว ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบ เพิ่มความสามารถ และบริหารจัดการดาต้าเบสเหล่านั้นได้ง่ายและเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้คลาวด์ นูทานิคซ์ได้เพิ่มความสามารถที่ทันสมัยให้กับโซลูชัน DBaaS ซึ่งทำให้โหลดด้านการดูแลระบบเป็นอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชันด้านดาต้าเบสที่ทำงานตามความต้องการขององค์กรมีความพร้อมใช้ตลอดเวลา ปลอดภัยตลอดเวลา และคุ้มค่าการลงทุนอย่างมาก

แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการดาต้าเบส
การดึงพลังของข้อมูลออกมาเพื่อกระตุ้นการเติบโตขององค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบและความคิดเดิม ๆ
ซึ่งเป็นความท้าทายของสถานการณ์ในปัจจุบัน

แทนที่จะติดอยู่กับวงจรที่ไม่มีการพัฒนาของแพลตฟอร์มดาต้าเบสแบบดั้งเดิมที่แยกส่วนและซับซ้อน ซึ่งต้องการการปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่และการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบที่ล้มเหลวในการตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ของธุรกิจ ก็ถึงเวลาที่จะต้องหาแนวทางใหม่แล้ว

การลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ทุกประเภท
Nutanix Database Service (เดิมเรียกว่า Era) ช่วยให้ทีมงานขนาดเล็กที่คล่องตัวจัดการดาต้าเบสขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คอนโซลและ API เดียว ซึ่งช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้น และใช้ทักษะกับดาต้าเบสที่สำคัญที่สุดได้

 • บริหารจัดการดาต้าเบสทั้งหมดขององค์กรได้อย่างง่ายดาย: รองรับการใช้ดาต้าเบสใหม่ ๆ และที่ใช้อยู่แล้วทั้งที่อยู่ในองค์กรและบนคลาวด์จาก API, CLI และคอนโซลเดียว
 • ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ: ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเช่น ระบบความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานสูง การกู้คืนระบบ ประสิทธิภาพ การปรับขนาด และค่าใช้จ่าย
  ในขณะเดียวกันช่วยขจัดงานด้านการบริหารจัดการที่น่าเบื่อได้ด้วย
 •  ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเดียว: สามารถใช้ คอนโซล, API และ CLI เดียวของ Nutanix Database Service กับการใช้งานดาต้าเบสทั้งหมด (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQl, และ MongoDB)

ลดความซับซ้อนในการทำงานด้านดาต้าเบสตั้งแต่ที่อยู่ภายในองค์กรไปจนถึงพับลิคคลาวด์

 • ดาต้าเบสที่ทำงานโดยอัตโนมัติ: ทำงานจำเจที่ต้องใช้คนทำด้วยระบบอัตโนมัติ และประหยัดเวลาที่มีค่า
  ที่ใช้ในการบริหารดาต้าเบส
 • รวมโครงสร้างพื้นฐานด้านดาต้าเบสและลดการใช้เซิร์ฟเวอร์: นำดาต้าเบสต่าง ๆ มารวมกันไว้บน Nutanix Cloud Platform ซึ่งเป็นโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อน
 • มอบประสบการณ์การใช้ดาต้าเบสได้ด้วยตนเองให้กับนักพัฒนา: นักพัฒนาสามารถใช้ดาต้าเบสได้ตามต้องการด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการสร้างสรรค์ทั้งบนระบบที่อยู่ภายในองค์กรและบนคลาวด์ โดยการใช้ API และคอนโซลหนึ่งเดียว

End User Computing (EUC)

โครงสร้างพื้นฐาน EUC แบบเดิมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความท้าทายในการมอบประสบการณ์ที่ทันสมัย ที่แย่กว่านั้นคือ
การใช้งานต่าง ๆ กับระบบที่ออกแบบมาไม่ดีพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการกู้คืนระบบ จนถึงปัจจุบัน โครงการ EUC นั้นซับซ้อนและช้า มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง และคาดการณ์ไม่ได้

นูทานิคซ์แก้ไขความท้าทายต่าง ๆ ของการใช้งานเวอร์ชวลเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม ไม่ว่าองค์กรจะตัดสินใจใช้เวอร์ชวลเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันขององค์กรบนคลาวด์หรือในดาต้าเซ็นเตอร์ นูทานิคซ์สามารถช่วยให้องค์กรใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (end-user applications) ได้เร็วกว่าถึง 8 เท่า

ประสิทธิภาพในการใช้เวอร์ชวลเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันบนนูทานิคซ์

 • ปรับขนาดได้: ปรับประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากผู้ใช้หลักร้อยถึงหลักพันพร้อมการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • เชื่อถือได้: เพิ่มความเร็วในการดำเนินงาน ลดเวลาในการใช้งานลง 61% และใช้เวลาในการบริหารจัดการน้อยลง 2/3
 • ปลอดภัย: ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการโจรกรรมข้อมูล ด้วยการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยไม่ต้องเข้าถึงเครื่องของผู้ใช้ปลายทาง

  โซลูชันด้าน EUC ของนูทานิคซ์

 • VDI: หากใช้งานจากดาต้าเซ็นเตอร์ โดยใช้ installed broker นูทานิคซ์แนะนำให้ทำตาม VDI
 • DaaS: หากคุณกำลังใช้งานจากคลาวด์ผ่าน managed broker นูทานิคซ์แนะนำให้ใช้ DaaS

  ทำงานจากทุกที่ด้วย Nutanix EUC

 • 10+ Years of EUC Experience
 • 1,000s of VDI Customers
 • 1,000,000s of Virtual Users
 • ประสบการณ์ด้าน EUC มากกว่า 10 ปี
 • มีลูกค้า VDI 1,000s
 • มีผู้ใช้งานแบบเวอร์ชวล 1,000,000s


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save