METALEX AI Forum 2020 อุตสาหกรรมวิถีใหม่ กับเทคโนโลยีเอไอแห่งอนาคตเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย


เมทัลเล็กซ์ 2020

เมทัลเล็กซ์ 2020 – มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “Shaping a Brighter Tomorrow” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 -21 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่สถานที่ ไบเทค บางนา รวมถึงรับชมผ่านทางออนไลน์ Virtual Exhibition ซึ่งภายในงานมีการจัดงานควบคู่ในรูปแบบปกติและเสมือนจริง เพื่อส่งมอบโอกาสให้กับนักอุตสาหกรรมโลหะการทั่วอาเซียนในวงกว้าง พร้อมทั้งความหลากหลายของโซลูชั่นและนวัตกรรมล่าสุดกว่า 3,300 รายการจาก 2,700 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการสัมมนาเพื่อต่อยอดไอเดีย ที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่นหัวข้อ อุตสาหกรรมวิถีใหม่กับเทคโนโลยีเอไอแห่งอนาคต ซึงได้รับเกียรติบรรยายโดย สุชาดา โคตรสิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วสุพล ธารกกาญจน์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและคลาวด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด สุดท้าย ธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุชาดา โคตรสิน

คุณสุชาดา โคตรสิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ วิกฤตโควิด-19 ความสำคัญของเอไอต่ออุตสาหกรรมวิถีใหม่ โดยกล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลกและพฤติกรรมมนุษย์ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จนกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และนี้จะเป็นโอกาสที่จะทำให้องค์กรธุรกิจต้องคิดหาทาง Reskill Upskill Reimagine ให้เดินต่อไปข้างหน้าได้ แม้โควิด-19 จะสร้างผลกระทบต่อการจ้างงานในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ทุกองค์กรต้องรีบปรับตัวและยกระดับองค์กร ทั้งนี้การเปลี่ยนโมเดลธุรกิจทั้งระบบ เพื่อตอบโจทย์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทใหม่ทางสังคม ซึ่งจะใช้ธุรกิจโมเดลแบบเดิม ๆ ไม่ได้อีกต่อไปจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ของธุรกิจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ touchless, contactless shopping และเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมให้เข้ากับยุคสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภค

วสุพล ธารกกาญจน์

คุณวสุพล ธารกกาญจน์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและคลาวด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ เดินหน้าองค์กรด้วย AI กับเทรนด์การทำงานที่คล่องตัว โดยกล่าวว่า สถานการณ์ที่ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกต่างต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยทุกองค์กรต้องหันกลับมาตั้งคำถามว่าเรามีเครื่องมือที่พร้อมให้พนักงานเดินหน้าทำงานต่อไปได้หรือยัง โดยสำหรับไมโครซอฟท์เอง เรามีเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานรับมือกับเหตุฉุกเฉินและปรับรูปแบบการทำงานได้อย่างคล่องตัวอยู่แล้ว แต่ความท้าทายประการสำคัญที่เรายังต้องเผชิญ คือการเดินหน้าแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ละรายนั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคในส่วนนี้ได้ เนื่องจากความเข้าใจในความต้องการของคนทำงานในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค

นิติ เมฆหมอก

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมต่อยอด เสริมความแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย โดยกล่าวว่า อุตสาหกรรมสู่อนาคตนั้นเรื่องของ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หรือทำจาเครื่องอิเล็กทรอนิคส์ นั้นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อน ในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีนั้นจะทำให้อุตสาหกรรมของไทยเกิดความแข่งแกร่ง

ธวัชชัย ฤกษ์สำราญ

คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ ปลุกกระแส 5G เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยกล่าวว่า 5G ที่มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือ แต่มีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม และแพลตฟอร์มอัจฉริยะ พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ของชีวิตอัจฉริยะ come True with TRUE5G กลุ่มทรู มั่นใจว่าด้วย True 5G จะเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหม่ให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับความแข็งแกร่งที่แตกต่างของกลุ่มทรู ทั้งที่เป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวที่มีคลื่นครบสุดถึง 7 ย่านความถี่ ผสานกับจุดเด่นในเรื่องความครบครัน ของพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก และความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให้มั่นใจว่า True 5G พร้อมที่จะพลิกโฉมไทย สู่ประเทศอัจฉริยะที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ แม้ว่าการจัดงาน METALEX 2020 จะ ไม่มีคนจากต่างประเทศเข้ามาแนะนำสินค้าโดยตรง แต่ทางทีมงานยังสามารถจัดแสดงและนำเสนอผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิเช่น ทางออนไลน์ หรือการจัดแสดงผ่านตัวแทนจำหน่าย ภายใต้การจัดในรูปแบบ Pavilion ซึ่งปีนี้ประกอบไปด้วย Pavilion จากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหม่ ๆมาเข้าร่วมเป็นปีแรกอีกด้วย ซึ่งงานนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้ซื้อและผู้ประกอบการเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยี และโซลูชั่นที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save