INTERMACH & SUBCON จัดงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำแห่งอนาคต


ภาครัฐ-เอกชนประสานพลังจัดงาน “อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022” (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022) เปิดตัวยิ่งใหญ่สมการรอคอยในรอบสองปี แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำแห่งอนาคต พร้อมผลักดันจับคู่ธุรกิจดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายหลังการเปิดงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2565)

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนารากฐานอุตสาหกรรมไทยไปสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน บีโอไอ จึงได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “ซับคอนไทยแลนด์ 2022” เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในด้านของผู้ผลิตไทยที่พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่การรับช่วงการผลิตกับบริษัทรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาเป็นผู้ซื้อ ซึ่งบีโอไอได้เชิญมาร่วมงานในปีนี้ โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,400 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 5,000 ล้านบาท

สำหรับงานซับคอนไทยแลนด์ 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต และการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ซื้อ เพื่อส่งเสริมการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทผู้ซื้อจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านระบบออนไลน์สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ นางสาวดวงใจกล่าว

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในปีนี้ จะมีโซนการจัดแสดง “Buyers’ Village” หรือพื้นที่จัดแสดงชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน จากบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงอุตสาหกรรม “S-Curve” เพื่อนำเสนอชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้เอง อาทิ ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์  อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น ภายในงานยังมีงานสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจกว่า 45 หัวข้อ

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการพัฒนาภายใต้เป้าหมาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ โดยมุ่งเน้นที่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม การลงทุนที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสนามบิน รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ ถนน และโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนของภูมิภาค

“ปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมกำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ การกำเนิดของโรงงานอัจฉริยะ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพิมพ์ 3 มิติ ศูนย์ข้อมูล บริการคลาวด์ 5G, AI, IoT และเครื่องจักรขั้นสูง เหล่านี้ล้วนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต การกลับมาจัดงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022  อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและตอบโจทย์ภาคเอกชนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาสู่การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างโรงงานอัจฉริยะซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง ทั้งยังเป็นโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ และรายใหญ่ ได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพร้อมรองรับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค 2022 หรืองานคู่ขนานกับงานซับคอนไทยแลนด์ เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำในอาเซียน ปีนี้จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ธีม “สมาร์ทเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม” (SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING) พร้อมเป็นเวทีสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรงานโลหการจากแบรนด์ชั้นนำ โดยตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงานในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 25 ประเทศเข้าร่วม นอกจากนี้ยังจัดให้มีโซนจัดแสดงที่น่าสนใจ อาทิ ROBOTHUB โชว์การทำงานหุ่นยนต์ที่ประยุกต์ใช้ในการผลิตหลากหลายมิติ พร้อมก้าวเข้าสู่ Metaverse โลกเสมือนจริงบนอุตสาหกรรมด้วยกล้อง VR และ โปรแกรม Simulation ที่ครอบคลุมการออกแบบดีไซน์ภาพเสมือนจริง โซน Digital Manufacturing Ecosystem ที่ผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมดิจิทัลนำนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตมาจัดแสดง และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้ กับสัมมนาสำคัญ INTERMACH FORUM #6 และสัมมนาในอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 หัวข้อโดยวิทยากรชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วย

งานอินเตอร์แมค 2022 จัดร่วมกับ งานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 ครอบคลุมพื้นที่การจัดแสดงกว่า 15,000 ตร.ม. ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัทชั้นนำจาก 25 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 ราย ทั้งนี้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน และที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022 (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022)  จัดขึ้นอย่างเต็มรูปตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save