Hitachi Energy เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ ผู้นำตลาดและเทคโนโลยีระดับโลกด้านโครงข่ายไฟฟ้า มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน


Claudio Facchin, ซีอีโอของ Hitachi Energy

เมืองซูริก – นอกจากข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ของบริษัทที่เผยแพร่ออกไปแล้วนั้น ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกได้ประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จและการพัฒนาสู่การเป็น Hi-tachi Energy ซึ่งชื่อเดิมก่อนหน้านี้คือ Hitachi ABB Power Grids และได้เปลี่ยนแบรนด์ขององค์กรใหม่เพื่อ“การก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

Claudio Facchin ซีอีโอของ Hitachi Energy ได้แถลงที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่า “ที่ Hitachi Energy

เรากำลังสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วน ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือ ซึ่งเราจะสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกนี้ได้ ด้วยทีมงานระดับโลกที่มีความหลากหลายและมีความมุ่งมั่น” พร้อมกล่าวต่อไปว่า “ภายในปี 2050 ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และไฟฟ้าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบพลังงานทั้งหมด ที่ Hitachi Energy เราคือผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน – และเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่อไป ซึ่งการให้คำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาลทั้งสำหรับคนรุ่นเราและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และด้วยชื่อใหม่ของเราซึ่่งก็คือ Hitachi Energy จะทำให้พันธกิจของเราขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา”

ระบบพลังงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจะมีการเชื่อมต่อระหว่างกันสูงขึ้น และ HVDC2 ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนและใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างประเทศ ภูมิภาค และทวีปต่างๆ Hitachi Energy ในฐานะผู้นำตลาดด้าน HVDC ได้ส่งมอบบริการที่มีการเชื่่อมต่อระหว่างกันในภูมิภาค ต่างๆ หลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น HVDC Interconnector ระหว่างซาอุดิอาระเบีย – อียิปต์ (5 ตุลาคม 2021) – เป็น Interconnector ขนาดใหญ่โครงการแรกที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันออก กลาง และแอฟริกาเหนือ North Sea Link (1 ตุลาคม 2021) – NSL เป็น Interconnector ใต้ทะเลที่ยาวที่สุด ในโลก (ระยะทาง 720 กิโลเมตร) ที่เชื่อมต่อระหว่างนอร์เวย์และสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศต่างๆได้

เพื่อเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน Hitachi Ener-gy ยังให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยกริดเอดจ์โซลูชั่น เช่น ไมโครกริดและการจัดเก็บพลังงาน ตัวอย่างล่าสุดสามารถเห็นได้ใน Cordova, Alaska ที่ซึ่งชุมชนสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ในขณะเดียวกันก็ได้รับอิสรภาพด้านพลังงาน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองการ “เริ่มดำเนินงาน” ของ Hitachi Energy Claudio Facchin จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการสนทนาที่น่าสนใจกับ Steven Chu ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัลโนเบลร่วมในด้านฟิสิกส์ (1997) จากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 12 และ Lully Miura นักวิชาการชาวญี่ปุ่นสาขาการเมืองระหว่างประเทศและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์ด้านการเติบโตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า ‘เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่ส่งผลต่ออนาคตของความเป็นกลางทางคาร์บอน’ ซึ่งจะถ่ายทอดจาก Hitachi Social Innovation Forum 2021 JA-PAN การประชุมนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการตระหนักถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ที่มีความท้าทาย ซึ่งมีหลายประเทศได้ให้คำมั่น รวมถึงวิธีการที่ Hitachi และ Hitachi Energy จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น

หนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือ ความสำคัญของระบบดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเอาชนะปัญหาท้าทายด้านความซับซ้อนและขีดความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในปริมาณมากขึ้นเข้าสู่ระบบพลังงานของโลก ตัวอย่างเช่น Lumada Asset Performance Management ได้ให้บริการจัดหาข้อมูลเชิงลึกด้านผลประกอบการ และสถานะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสินทรัพย์ที่สำคัญ พร้อมไปกับการใช้ต้นทุนที่เป็นวงจรชีวิตของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจะช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ในการผลักดันวิธีการในการจัดการสินทรัพย์โดยยึดตามความเสี่ยงที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น

Hitachi Energy กำลังร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการค้นหาโซลูชันระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วโลกเกี่ยวกับอนาคตด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในช่วงต้นปีนี้ ธุรกิจได้เปิดตัวEconiQ™ –ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโซลูชันที่ยอดเยี่ยมทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป พอร์ตโฟลิโอแรงดันไฟฟ้าสูงของ EconiQ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ธุรกิจยังเพิ่งเปิดตัว พอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบลอยน้ำนอกชายฝั่ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมนอกชายฝั่ง พอร์ตโฟลิโอนี้จะช่วยให้สามารถให้พลังงานลมในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมาก เพื่อนำมาลงทุนและบูรณาการเข้ากับระบบพลังงานทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนได้โดยตรง

Hitachi Energy ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการดำเนินการ:ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น – สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 2030 Sustainability 2030 แผนดังกล่าวได้จัดการกับความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก และได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในมิติโลก ผู้คน สันติภาพ และความร่วมมือของพันธมิตร Hitachi Ener-gy ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงานของตนเอง และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายขั้นแรกให้ได้ไฟฟ้าที่ปราศจากฟอสซิล 100% ในการดำเนินงานของบริษัทเองภายในปี 2022

ชื่อ Hitachi Energy ได้สะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายด้านพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และโอกาสในการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ชื่อของแบรนด์ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายเทคโนโลยีและบริการดั้งเดิมของบริษัทไปสู่ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือขีดจำกัด ด้วยการเปิดกว้างถึงโอกาสต่างๆ มากมายในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ระบบสัญจรที่มีความยั่งยืน และสมาร์ทไลฟ์

ธุรกิจได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อบริษัท Hitachi Energy เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 และกำลังดำเนินการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการเปลี่ยนชื่อทั่วโลก โดยมีข้อยกเว้นที่ประเทศจีนซึ่งจะมีการดำเนินการในช่วงเวลาถัดไป Hitachi Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้น 80.1 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจร่วมค้าและ ABB Ltd. ถือหุ้นส่วนที่เหลือโดยได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020

หมายเหตุ
1. รายงาน IEA Net Zero 2050 (พฤษภาคม 2021) – รายงานฉบับสำคัญนี้ได้ระบุว่า เส้นทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ได้แคบลง ด้วยการยึดหลักของการ นำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพมาปรับใช้โดยทันทีและเป็นวงกว้าง
2. Hitachi Energy ได้คิดค้น เทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC) ในเชิง พาณิชย์ เมื่อเกือบเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา

Hitachi Energy goes live

The global technology and market leader in power grids is committed to advancing a sustainable energy future for all

Claudio Facchin, CEO Hitachi Energy

Zurich, October 13, 2021 – further to its press release on July 1, 2021, the global technology leader announced its evolution to Hitachi Energy. Formerly Hitachi ABB Power Grids, the business has renewed its Purpose to ‘advancing a sustainable energy future for all’.

Speaking from its global headquarters in Zurich, Switzerland, Claudio Facchin, CEO of Hitachi Energy, commented, “At Hitachi Energy, we are championing the urgency of a clean energy transition, through innovation and collaboration. There are many pathways towards a carbon-neutral future – to tackle this global challenge, we nurture diverse global teams bringing authentic passion and enduring ownership.” He continued, “By 2050, global electrification will near‐double in demand1 and electricity will be the backbone of the entire energy system. At Hitachi Energy we have pioneered many of the technologies needed for advancing a sustainable energy future for all – and we are committed to continue pushing the boundaries of innovation. Delivering on the promise of a carbon-neutral future will take passion, trust and innovation – and the benefits will be for our generations and those to come. With our new name – Hitachi Energy – we are broadening our commitment to creating real impact for our customers and partners, our people and society.”

The carbon-neutral energy system will be highly interconnected and HVDC2, a technology we have pio-neered over 60 years ago is one of the key enablers for bulk renewable energy resources integration and reliable interconnection across countries, regions and continents. As the market leader in HVDC, Hitachi Energy is contributing to many of these interconnections, such as the recently announced award of Sau-di Arabia – Egypt HVDC interconnector (October 6, 2021) – the first ever large-scale interconnector in the Middle East and North Africa and the start of operation of North Sea Link (October 1, 2021) – at 720 kilometers, NSL is the world’s longest subsea interconnector linking Norway and the UK, enabling the exchange of renewable energy between the countries.

To complement interconnections and meet the growing need for energy system flexibility, Hitachi Energy is also supporting customers with grid edge solutions such as microgrids and energy storage. A recent example can be seen in Cordova, Alaska, where the community has been able to reduce its reliance on fossil fuels, whilst gaining energy independence.

As part of Hitachi Energy’s ‘go live’ celebrations, Claudio Facchin will host an interesting dialogue with Steven Chu, 12th US Secretary of Energy, scientist and Nobel Prize co-winner for Physics (1997), and Lully Miura, Japanese scholar of international politics and a member of the Growth Strategy Committee of Cabinet Office of Japan. The session titled, ‘Energy technologies and innovations that contribute to a carbon-neutral future’, will be streamed from the Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN. The fo-cus will be on how to realize the ambitious net-zero targets that many countries have committed to and how Hitachi and Hitachi Energy are contributing to establishing a society that is more sustainable, flexi-ble, and secure.

One of the related topics is the importance of digitalization which is critical for overcoming the complexi-ty and capacity challenges brought about by the larger volumes of variable renewable energy being inte-grated into the world’s energy system. For example, by combining advanced digital solutions and ser-vices, Lumada Asset Performance Management provides health and performance insights to prevent critical asset failures while optimizing asset lifecycle costs. It enables customers to leverage online and offline data to drive more intelligent, risk-based approaches to asset management.

Hitachi Energy is fostering collaboration with customers and partners to find global solutions to solve the global challenge of an inclusive and equitable carbon-neutral future. Earlier this year, the business launched EconiQ™ – its eco-efficient portfolio which delivers a superior environmental performance compared to conventional solutions. Its EconiQ high-voltage offering is proven to significantly reduce the carbon footprint throughout the total life-cycle. The business also recently launched a portfolio of trans-former products for offshore floating applications, designed to overcome the challenging offshore envi-ronment and efficiently harvest and integrate wind into the global energy system, directly supporting the transition to a sustainable energy future.

Hitachi Energy has placed sustainability at the heart of its Purpose: Advancing a sustainable energy future for all

We are advancing the world’s energy system to be more sustainable, flexible and secure. As the pioneering technology leader, we collaborate with customers and partners to ena-ble a sustainable energy future – for today’s generations and those to come.

Through its Sustainability 2030 strategic plan, it is addressing the urgency of the global energy transition and has set clear targets in: Planet, People, Peace and Partnerships. Hitachi Energy has set targets to become carbon-neutral in its own operations and it expects to hit the first-step target achieving 100% fossil-free electricity in its own operations by 2022.

Hitachi Energy reflects the rapidly evolving energy landscape and the opportunity to create economic, environmental and social value. The brand name enables the business to effectively position its pioneer-ing technologies and services to existing and future customers expanding beyond the grid – opening up a breadth of opportunities in areas such as sustainable mobility and smart life.

Hitachi Energy reflects the rapidly evolving energy landscape and the opportunity to create economic, environmental and social value. The brand name enables the business to effectively position its pioneer-ing technologies and services to existing and future customers expanding beyond the grid – opening up a breadth of opportunities in areas such as sustainable mobility and smart life.

The business formally registered Hitachi Energy Ltd. on June 30, 2021, and is currently undertaking the formal process for the change of names globally, with the exception of China where the business will transition at a later date. Hitachi Ltd. has an 80.1 percent stake in the joint venture which started opera-tions on July 1, 2020, and ABB Ltd. holds the balance.

Notes
1. IEA Net Zero 2050 report (May 2021) – The flagship report states that the path to net-zero emis-sions is narrow: staying on it requires immediate and massive deployment of all available clean and efficient energy technologies.
2. Hitachi Energy invented commercial high-voltage direct current (HVDC) technology almost sev-en decades ago.

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save