Hitachi Energy ก้าวล้ำนำ 5G มาสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม


การผสานเทคโนโลยี 5G เข้ากับเราเตอร์ซีรีส์ TRO600 ช่วยให้เกิดขุมพลังเครือข่ายไร้สายแบบไฮบริด ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ทรงประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน

Hitachi Energy ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เราเตอร์ไร้สายซีรีส์ TRO 600 ที่ผสานเทคโนโลยี 5G ซึ่งออกแบบมา เพื่อสนับสนุนระบบงานสาธารณูปโภคให้มีความยืดหยุ่น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น การผสานเทคโนโลยี 5G นี้ทำให้เราเตอร์ซีรีส์ TRO600 ของ Hitachi Energy มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกล ปลอดภัย ทั้งยังสามารถรองรับสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อไร้สายแบบ ไฮบริด (Hybrid wire-less communication) ซึ่งจะรวมเอาข้อดีของทั้งระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสาธารณะและส่วนตัว รวมถึงระบบบรอดแบรนด์ (Broadband) โดยทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่านระบบการจัด การเครือข่ายชุดเดียวได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการดำเนินงานของแต่ละอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

“ ที่ Hitachi Energy เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้บุกเบิก ในการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยี 5G เข้ามาสนับ สนุนลูกค้า เพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและงานด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดการเชื่อมต่อในเวลาที่สำคัญ ” คุณแมสซิโม ดานิเอลี รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติของ Hitachi Energy กล่าว
นอกจากนี้ยังเสริมอีกว่า “ ระบบ 5G เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในแผนการในการดำเนินงานของเราเพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนและการกระจายอำนาจการควบคุมพลังงานจากส่วนกลาง ( Decentralization ) ทั้งยังช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านระบบโครงสร้างของพลังงานให้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี 5G จะทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีการดำเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก สามารถบริหารและจัดการในเรื่องของความต้องการพลังงานและสมดุลของโหลดในระบบไฟฟ้า ”

“ ระบบ 5G จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของมือถือ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ห่างไกล รวมถึงแอพพลิเคชั่นการใช้งานนอกสถานที่ และในการดำเนินงานระบบที่มีความซับซ้อนในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ระบบการขนส่ง เมืองอัจฉริยะ และระบบความปลอดภัย ของสาธารณะ ” คุณแชนทาล โพลโซเนตติ รองประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัท ARC Advisory Services กล่าว พร้อมกล่าวเสริมว่า “ ด้วยประวัติความเป็นมาและความเป็นผู้นำด้านการ สร้าง การจัดการพลังงาน และระบบการสื่อสาร ทำให้ Hitachi Energy เป็นผู้นำและมีความพร้อมที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากขุมพลังของเทคโนโลยี 5G เพื่อก้าวไปสู่ การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ”

การผสานคุณสมบัติ 5G เข้ากับเราเตอร์ซีรีส์ TRO600 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การทำเหมือง การผลิต และระบบสาธารณูปโภค และด้วยการส่งข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีที่เสมือนจริงได้ดี ( Virtual and Augmented Reality ) รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นการใช้งานในส่วนของวีดิโอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันฟังก์ชัน URLLC : The Ultra-Reliable Low Latency Communications จะช่วยให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงระบบทางด้านสาธารณูปโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

ทำไมเครือข่ายแบบไฮบริดจึงสำคัญ
ด้วยโซลูชันการเชื่อมต่อแบบไฮบริดของ Hitachi Energy ที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ ไว้ในระบบการทำงานชุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบ Edge อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ภาคสนาม รวมไปถึงการครอบคลุม สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย พื้นที่ตั้งแต่ชุมชนเมืองไปถึงชนบทที่ห่างไกล ระบบไฮบริดทำให้การเชื่อมต่อเป็นไปได้อย่างราบรื่น แม้ว่าช่องสัญญาณจะเกิดสะดุดหรือชะงักอยู่บ้าง นอกจากนี้ในส่วนของสถาปัตยกรรมที่เป็นเครือข่ายไร้สายแบบไฮบริด ( Hybrid wireless architecture ) เราเตอร์ซีรีส์ TRO600 ของ Hitachi Energy ยังมีฟีเจอร์ Wired Backhaul ที่เชื่อมต่อผ่านทางกิกะบิตอีเทอร์เน็ต ( Gigabit ethernet ) และไฟเบอร์อินเตอร์เฟซ ( Fiber interfaces ) ซึ่งจะช่วยทำให้การใช้งานในระบบที่สำคัญมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นมีความต้องการการใช้งานแบบเรียลไทม์แบบก้าวกระโดด ระบบ 5G ที่ให้ความรวดเร็วอย่างเหนือชั้น มีความปลอดภัย และมีความมั่งคง จะมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต และคาดว่า 5G จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาพรวมอุตสาหกรรม Industrial Internet of Things (IIoT) ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ 5G เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มความปลอดภัยของบุคลากร และคำนึงถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในอนาคตที่ทรงประสิทธิภาพ

Hitachi Energy brings 5G connectivity to mission-critical industrial and utility operations

Hitachi Energy has today announced the launch of its new TRO600 series wireless routers with 5G capability, which are purpose-built to help industrial and utility customers achieve high reliability and resiliency in mission-critical operations.

With the integration of 5G technology, Hitachi Energy’s TRO600 series routers enable a scal-able, flexible and secure, hybrid wireless communication architecture. A hybrid network seam-lessly combines the best of public and private cellular with broadband mesh, all managed through a single network management system. This approach unifies communications to all devices, ensuring fast, secure, and reliable connectivity for each operational need.

“At Hitachi Energy, we are proud to pioneer 5G-enabled communication devices for industrial and utility customers, ensuring connectivity where and when it matters most,” said Massimo Danieli, executive vice president and managing director of Hitachi Energy’s Grid Automation business unit. He added, “5G is essential on our path to decentralize and decarbonize the energy system and to accelerate the energy transition. With 5G, businesses can further ex-pand a data-driven approach to efficiently manage their energy demand and balance the load on the grid.”

“5G delivers significant connectivity performance improvements for the growing number of mobile, remote, and outdoor applications and complex use cases within industry, transporta-tion, smart cities, and public safety,” said Chantal Polsonetti, vice president, Advisory Services at ARC Advisory Group. “Given its history and leadership in building and managing power and communication networks, Hitachi Energy is well-positioned to help industrial companies har-ness the power of 5G as they pursue digital transformation,” she added.

Integrating 5G connectivity in the TRO600 series ensures optimal efficiency for multiple cus-tomer use cases across smart cities, oil and gas, mining, manufacturing, and utility applica-tions. The high throughput supported is expected to drive greater adoption of virtual and aug-mented reality and video applications to aid operational efficiency and optimize processes. Meanwhile, the ultra-reliable low latency communications (URLLC) allow for greater digitaliza-tion of operational infrastructure and scalability of mission-critical control applications.

Why hybrid networks matter
Hitachi Energy’s hybrid connectivity solutions can provide a combination of interoperable technologies on a single communication network, enabling applications for edge devices, mo-bile devices, and field networks, spanning environments from dense urban to ultra-rural. A hybrid system can ensure seamless industrial communications even when specific connectivi-ty options may be unavailable or hampered. In addition to the hybrid wireless architecture, Hitachi Energy’s TRO600 series provides robust mission-critical wired backhaul through a selection of gigabit ethernet and fiber interfaces.

As the number of devices and applications requiring real-time connectivity grows exponential-ly, 5G offers unparalleled speed, security, and reliability, enabling businesses to support this growth. It is expected to play a vital role in scaling massive Industrial Internet of Things (IIoT) and mission-critical applications for utilities and other essential industries, where reliable con-nectivity can increase personnel safety, future-proof the adoption of applications, and provide superior operational efficiency.


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save