GPSC โชว์ 3 นวัตกรรมไอเดียสร้างสรรค์เวที GPSC YSI ซีซั่น 5 เสริมศักยภาพเยาวชนรับเทรนด์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต


GPSC โชว์ 3 ผลงานสร้างสรรค์จากเวทีประกวดนวัตกรรม GPSC Young Social Innovator 2022 ซีซั่น 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ผ่านโจทย์สู่การจุดประกายนวัตกรรุ่นเยาว์ ปั้นโครงงานด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมดันผลงานเยาวชนต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เดินหน้าเปิดเวทีเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทย ผ่านโครงการ GPSC YSI หลังกวาด 22 รางวัลในต่างประเทศ ตลอด 4 ซีซั่น

ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022 (GPSC YSI) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะความสามารถผ่านโครงการ GPSC YSI ซึ่งเป็นโครงการที่ GPSC ให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของไทย โดยการเปิดเวทีเพื่อเป็นสนามประลองด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้ ด้านวิชาการแขนงต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาสู่การทำโครงงานที่สามารถต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)”

ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานจัดส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 450 ทีม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทการประกวด ประกอบด้วย ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการและบริการ “โครงการ GPSC YSI 2022 มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนและสถานศึกษามีความตื่นตัวทางด้านวิชาการที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเยาวชน นำองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาสู่การต่อยอดโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบในเชิงสร้างสรรค์สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งบริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันผลงานเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้ต่อยอดไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป” ศิริเมธกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขัน GPSC YSI คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกผลงานจนเหลือ 30 ทีม เพื่อเข้าค่ายบ่มเพาะองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาโครงงานจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเข้าสู่รอบตัดสินในครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทการประกวด ประกอบด้วย

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ทีม YSI07P : เสือซุ่มขยุ้มหลังคา ชื่อผลงาน นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลตรึงเอนไซม์ไลเปสเพื่อประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ทีม YSI18I : Friends Unite ชื่อผลงาน เครื่องดูดน้ำลายขนาดพกพาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
 3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการและบริการ ได้แก่ ทีม YSI22S : Triple Seed ชื่อผลงาน แพลตฟอร์มการลงทุนคาร์บอนเครดิตเพื่อสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนคาร์บอนฐานศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตแผ่นยางรมควัน

โดยทีมชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ส่วนทีมที่เหลืออีก 21 ทีม จะได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 7 ผลงาน เหรียญเงินจำนวน 6 ผลงาน และเหรียญทองแดงจำนวน 8 ผลงาน พร้อมเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน

โครงการ GPSC YSI มีเป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกระแสโลกที่กำลังก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นส่วนสำคัญของนโยบายองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการ GPSC YSI ส่งผลงานเข้าแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเยาวชนสามารถเข้าชิงรางวัลในระดับเวทีนานาชาติมากกว่า 22 รางวัล หนึ่งในตัวอย่างโครงงานของ GPSC YSI ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โครงการผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ (NUALLAOR) ของเยาวชนโครงการ YSI รุ่นที่ 4 ประจำปี 2021 ซึ่งสามารถผลักดันตนเองนำผลงานสู่การต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ยังมีผลงานต่าง ๆ ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติหลายเวที อาทิ เวที Seoul International Invention Fair ณ สาธารณรัฐเกาหลี, เวที International British Innovation, Invention, Technology Exhibition หรือ IBIX ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และ The International Invention, Innovation and Technology Exhibition หรือ ITEX ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่เป็นเลิศของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save