“ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” ผนึก “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” พลิกโฉมยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน


กระทรวงพลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีของไทย ร่วมกับบริษัท ดีเอ็มจี ผู้จัดงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลก จัดงานนิทรรศการและการประชุมภายใต้ชื่อ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” (Future Energy Asia) และ “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” (Future Mobility Asia) ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและหนุนภารกิจด้านยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งสองงานจะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

จากรายงานของสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA)ได้ประมาณการว่าภายในปี 2568 ยานยนต์ 20% ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยยานยนต์ประเภทสองถึงสามล้อประมาณ 59 ล้านคัน และยานยนต์ประเภทสี่ล้อ 8.9 ล้านคัน1 ควบคู่ไปกับความต้องการด้านพลังงานที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 60% ภายในปี 2583เนื่องจากการเติบโตที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจ2 ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตลาดที่มีโอกาสด้านการลงทุนคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็พบว่าประเทศไทยมีสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2022 (Future Energy Asia 2022) และงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) เป็นอย่างยิ่ง

กุลิศ สมบัติศิริ

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับงานประชุมครั้งสำคัญ ได้แก่ งานเอฟอีเอ 2022 (FEA 2022) ที่กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง ณ กรุงเทพมหานครพร้อมกับงาน เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) โดยเราพร้อมให้การสนับสนุนงานเอฟอีเอ 2022 (FEA 2022) และงานเอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) อย่างเต็มที่”

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ ปตท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการและงานประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2022 (Future Energy Asia Exhibition and Summit 2022) และเราขอต้อนรับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้กลับมาเยือนกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ โดยงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) ถือเป็นจุดนัดพบสำคัญของบรรดาบริษัทและเหล่ามืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งมาพร้อมโอกาสอย่างมากมายที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการเจรจา เสริมสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาคแห่งนี้”

การผนึกสองงานใหญ่เข้าด้วยกันในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ รวมถึงมีโอกาสในการเจรจาพูดคุยและสร้างเครือข่าย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและยานยนต์เพื่อก้าวสู่เส้นทางของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) เป็นงานนิทรรศการและการประชุมชั้นนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) เป็นการจัดแสดงแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยานยนต์และการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างครบวงจร โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและยานยนต์มากกว่า 10,000 คนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) จัดโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC) และ Gastech ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีบรรดารัฐมนตรีและซีอีโอในแวดวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับงานนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนมากถึง 84 งานต่อปีและมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 425,000 คน

การประชุมเชิงยุทธศาสตร์และการประชุมทางเทคนิค

การประชุมภายในงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเชิงเทคนิคและกลยุทธ์ทางการค้าผ่านหลายช่องทางเป็นระยะเวลาสามวัน โดยมีวิทยากรกว่า 200 คนจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ ภายใต้แนวคิด “การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนผ่านและพลิกโฉมด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย” (Decarbonising ASEAN’s Energy Transition and Transformation) ของงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) จะขับเคลื่อนให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำที่มีความมั่นคงในราคาที่เอื้อมถึง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ใน ขณะเดียวกัน งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ก็พร้อมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่อนาคตของระบบไฟฟ้า ยานยนต์แบบไร้คนขับ การเชื่อมต่อระหว่างกันผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางของการเจรจาเรื่องยานยนต์พลังงานสะอาดระดับโลกและเป็นผู้นำทางความคิดบนเส้นทางสายนี้

และพิเศษสุดสำหรับงานในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมก๊าซ, ก๊าซ แอลเอ็นจี, พลังงานหมุนเวียน, พลังงานไฟฟ้า และห่วงโซ่คุณค่าของภาคยานยนต์ จะร่วมกันกำหนดแผนการประชุมระดับโลกภายในงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ที่มีความเชื่อมโยง นำไปใช้ได้จริง และมีความหมายต่อผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

เมล แลนเวอร์ส-ชาห์

เมล แลนเวอร์ส-ชาห์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทยแล้วนั้น กระทรวงพลังงานกำลังมุ่งไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 และการตั้งเป้าการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2573 วัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่างก็กำลังเดินตามแนวทางเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน การจัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) เป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของประเทศไทยและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก นักลงทุน นักพัฒนา เข้ากับเทคโนโลยีทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน พันธมิตรด้านนวัตกรรมและโซลูชันต่าง ๆ อย่างครบวงจร”

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) เป็นงานนิทรรศการและการประชุมสุดยอดภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงานประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการและมี กฟผ. และ ปตท. เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดของภูมิภาค เนื่องจากเป็นการรวมตัวของรัฐมนตรีพลังงานและซีอีโอของอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่กำหนดและขับเคลื่อนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงพลังงานของภูมิภาคแห่งนี้โดยตรง งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) ครั้งที่ 4 เป็นการจัดงานพร้อมกับงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) โดยภายในงานจะนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากกว่า 4,000 รายในภาคส่วนก๊าซ, ก๊าซ แอลเอ็นจี, พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลังงานรายสำคัญ ผู้ซื้อ และผู้เล่นในห่วงโซ่คุณค่าสามารถสร้างเครือข่าย แสดงนวัตกรรม และมองหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.futureenergyasia.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save