“ออมรอน” จับมือพันธมิตรธุรกิจ พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานในประเทศไทย


10 กันยายน 2563 – บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ผู้นำทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงานจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานของ นางสาว ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท ยูนิอาร์ค จำกัด นำโดย นายธิติ วงศ์ธนาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิอาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Solution สำหรับ Industry 4.0 Platform และด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ชั้นนำของประเทศ ได้ประกาศความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจร่วมผ่านโปรแกรมความร่วมมือภายใต้โครงการ SI. Partner อย่างเป็นทางการ เพื่อบรรลุกรอบการทำงานร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางหุ่นยนต์โดยใช้พื้นฐานหุ่นยนต์ของบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ภายใต้ความร่วมมือ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนของหุ่นยนต์ภายในโรงงานที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ออมรอน จับมือพันธมิตร พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและธุรกิจระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงาน