สามมิตรโอโตพาร์ท ผู้ผลิตแหนบรถยนต์รายแรกของประเทศไทย


นับจากก้าวแรก ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสามมิตร มอเตอร์ ดำเนินกิจการโรงงานผู้ผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2502 จากนั้นเติบโตและขยายธุรกิจเป็นบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภทกว่า 2,000 รุ่น และรวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่

สามมิตรโอโตพาร์ท ผู้ผลิตแหนบรถยนต์รายแรกของประเทศไทย

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตแหนบรถยนต์รายแรกของประเทศไทยได้รับการยอมรับในตลาดเป็นอย่างดีมาตลอดในระยะ 60 ปี โดยในปัจจุบันมีการขยายการผลิตและจำหน่ายสินค้าใน 3 กลุ่มหลักคือ ผลิตและจำหน่ายแหนบรถยนต์ทุกประเภท ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร แหนบของบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นแหนบที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ อันประกอบด้วยการตัด การขึ้นรูปร้อน-เย็น และกระบวนการเข้าเตาเผา การขึ้นรูปโค้ง การชุบแข็งและอบคลาย เพื่อทำให้แหนบมีความเหนียว ไม่แข็งเปราะ พร้อมด้วยกระบวนการชุบสีรองพื้น เพื่อที่จะได้ให้แหนบที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาด นอกจากนี้บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท ยังได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร โดยมุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะกับทุกภูมิภาคของประเทศ บนราคาที่เหมาะสม เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ได้นำไปใช้งานให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข
มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข

มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด หรือ SMA กล่าวว่า “กลุ่มสินค้าเกษตรมีด้วยกัน 3 ประเภทคือ จานไถ ใบมีดเกษตร ใบดันดิน จานไถสามมิตรผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดพิเศษ นำมาผ่านกระบวนการชุบแข็ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีเดียวกับการผลิตแหนบรถยนต์ ควบคุมมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด หรือ SMA กล่าวว่า “กลุ่มสินค้าเกษตรมีด้วยกัน 3 ประเภทคือ จานไถ ใบมีดเกษตร ใบดันดิน จานไถสามมิตรผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดพิเศษ นำมาผ่านกระบวนการชุบแข็ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีเดียวกับการผลิตแหนบรถยนต์ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ พิถีพิถันทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ทำให้ได้จานไถที่มีความแข็งแกร่ง โดยการทดสอบจากแรงกระแทก ด้วยน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ที่ความสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร และมีการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงทำให้จานไถสามมิตรเป็นจานไถหลายแรกในประเทศไทยที่ได้รับตรา มอก. ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า ใบมีดสามมิตรเป็นใบมีดโรตารี่ที่ได้รับการออกแบบสามารถลดแรงตัดเฉือน เพื่อลดกำลังของเครื่องยนต์ที่ใช้งาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน”

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท ได้ใช้วัตถุดิบและกระบวนการเดียวกันกับการผลิตแหนบรถยนต์ ทำให้ได้ใบมีดที่มีความแข็งแกร่งทนต่อการสึกกร่อน มีอายุการใช้งานมากกว่าใบมีดทั่วไป เหมาะกับดินทุกประเภท และทุกสภาพการใช้งาน ใบดันดินสามมิตร ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตแหนบรถยนต์ ผ่านการปั๊มขึ้นรูปร้อน ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ใบดันดินของสามมิตรมีความแข็งแกร่งทนทานใช้งานได้ทุกสภาพทุกพื้นที่ประเทศ

ด้านการผลิตและจำหน่ายแหนบรถยนต์ สามมิตรถือเป็นผู้นำตลาดมาอย่างยาวนาน โดยผลิตและจัดจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท ทั้งรถปิกอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์ และรถหัวลากมากกว่า 2,000 รุ่น มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 45% ของตลาดรวมซึ่งมีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันความต้องการตลาดชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถ และจะยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต เนื่องจากปริมาณการใช้รถเพื่อการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มจำนวนของธุรกิจรถขนส่งสินค้าทางบก และธุรกิจรับส่งสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างมาก จากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ส่งผลให้อะไหล่ทดแทน โดยเฉพาะแหนบรถยนต์ประเภทเสริมเพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกของสามมิตรโอโตพาร์ทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สามมิตรโอโตพาร์ท

ทั้งนี้ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท มีแผนกจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดส่งสินค้าที่สมบูรณ์ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่างๆ โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้ว เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้า

พร้อมกันนี้ทางบริษัทยังส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมการทำงาน เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้าและบริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

สามมิตรโอโตพาร์ท

ปัจจุบัน สามมิตรโอโตพาร์ท มีสัดส่วนรายได้จากตลาดในประเทศ 85% และอีก 15% มาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อการขยายตลาดให้เติบโตมากขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขยายตลาดสินค้าแหนบและอุปกรณ์การเกษตรไปยังกลุ่มประเทศ CLMV หรือกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมา-ขายไปให้มากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ และการสร้างการเติบโตในช่องทางการจัดจำหน่ายเดิม ทำการส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าหลักของบริษัท และตั้งเป้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้ากลุ่มนี้เป็น 20% ของรายได้ในประเทศ ซึ่งคาดว่าจากกลยุทธ์และแผนการตลาดดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 10% ภายในปีนี้ และเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ภายใน 3 ปี จากรายได้ต่างประเทศและจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมา-ขายไปเป็นหลัก

แหนบรถยนต์

มณีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีองค์ประกอบหลักๆ ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จก็คือ

“องค์ประกอบแรกก็คือเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีความเหมาะสม คุณภาพคงทน คุ้มค่ากับความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบต่อมาคือการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิตควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน รวมถึงบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ใช้สินค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน องค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญนั้นก็คือทัศนคติของบุคลากรในบริษัท โดยเรามุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการทำงานใหม่ๆ และการปรับใช้กับองค์กร ผลที่ได้รับก็คือเราจะสามารถพัฒนาสินค้าและองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า”

สุดท้าย ถึงแม้ว่าโลกธุรกิจจะมีการแข่งขันและขยายตัวเติบโตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด พร้อมที่จะก้าวไปด้วยพลังแห่งจิตนาการสู่การพัฒนาการเป็นนวัตกรรมต่างๆ มากมาย ด้วยความใส่ใจสู่ความบริการอย่างเข้าใจ และด้วยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายคือความสำเร็จที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนโลกด้วยพลังแห่งสามมิตรโอโตพาร์ท จากประสบการณ์กว่า 60 ปี ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเหล็ก ทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของสามมิตรโอโตพาร์ทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและเกษตรกร


Source: นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
คอลัมน์ Interview โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save