คลาวด์เราเตอร์ 4G รุ่น DX-3201L9


เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดตัว คลาวด์เราเตอร์บนเครือข่าย 4G รุ่น DX-3201L9 สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนามเข้ากับเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ เพื่อการสื่อสารในระบบอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถบริหารจัดการระบบอัตโนมัติของโครงสร้างพื้นฐาน โรงงาน หรืออาคารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล ผ่านเราเตอร์ไร้สายที่ใช้งานได้หลากหลายและทนทานต่อการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

คลาวด์เราเตอร์ 4G รุ่น DX-3201L9

ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์คลาวด์เราเตอร์ รุ่น DX-3201L9 เชื่อมต่อไร้สายได้บนทุกย่านความถี่มาตรฐานและประยุกต์การใช้งานได้ในหลากหลายประเภท เช่น ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองและในสถานีโทรมาตร หรือตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลง ทั้งนี้ เราเตอร์ไร้สายมีความทนทานโดยสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิ -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL 61010 เพื่อการรับส่งข้อมูล 2 ทางอย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ภาคสนามกับระบบคลาวด์

เราเตอร์ DX-3201L9 เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ DIACloud ของเดลต้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ VPN ทั้งนี้ เราเตอร์ยังสามารถรองรับโพรโตคอลระดับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พร้อมอัตราการส่งข้อมูล LTE สูงสุดถึง 150Mbps (Downlink) / 50Mbps (Uplink) และเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุด ผู้ใช้สามารถจับคู่การทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟของเดลต้า ไม่ว่าจะเป็น DVP/CliQ/PMC Series 12/24 VDC หรือ CliQII/PMC Series 48 VDC

ฝ่ายปฏิบัติการทั้งในภาคบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการประปาในนิคมอุตสาหกรรมหรือในภาคเกษตรทั่วทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างก็ให้ความเชื่อมั่นในการใช้งานคลาวด์เราเตอร์ของเดลต้าเพื่อการบริหารจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ เดลต้ายังมีทีมงานในท้องที่เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้า… สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com