RAC NAMA การสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว


วัตกรรมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว

ในปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ทำความเย็นคิดเป็นกว่าครึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลำดับต้นๆ อีกด้วย เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประเทศไทยจึงออกมาตรการเชิงรุกและประกาศเจตจำนงอย่างแน่วแน่ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายนี้ได้

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่สำคัญของโลก “กองทุน RAC NAMA” ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2560 อันเป็นกลไกทางการเงินสนับสนุนทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อผลักดันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวผ่านสารทำความเย็นธรรมชาติ โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการกองทุน (Project Fung Manager) ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 8.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 320 ล้านบาท

ประกอบกับมาตรการทางการเงินและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ถูกออกแบบมาอย่างดี กองทุน RAC NAMA ได้ช่วยสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี เงินอุดหนุนได้ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นไทยก้าวสู่เทคโนโลยีสีเขียว โดยผู้ผลิตหันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประกาศความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย จำนวน9 ราย ให้หันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างฯ จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ โดยมีครูต้นแบบที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 150 คน

เทคโนโลยีทำความเย็น

โครงการ RAC NAMA มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานตามอนุรักษ์พลังงาน และเป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ โครงการจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง และสารความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยสนับสนุน 4 กลุ่มอุปกรณ์หลักในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งได้มีการพาคณะสื่อมวลชนร่วมชมโรงงานจากผู้ผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน RAC NAMA จัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่กำลังเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย มีด้วยกัน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด และบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โครงการ RAC NAMA

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1980 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ เป็นผู้คิดประดิษฐ์ตู้แช่มินิมาร์ทสีขาวยี่ห้อ “Chilled Food & Drinks” เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจเติบโตจนมีการขยายและพัฒนามาจนถึงวันนี้ ปัจจุบันบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ได้ส่งออกตู้แช่ไปต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ และยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล
เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตตู้แช่ในเชิงพาณิชย์ สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และให้บริการออกแบบตู้แช่ อุปกรณ์ในร้านอาหาร หรือแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องตู้แช่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละคน

เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า พัฒนาอินเตอร์คูลมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจตู้แช่มายาวนานกว่า 30 ปี โดยสามารถออกแบบตู้แช่และสั่งทำพิเศษตามแบบที่ท่านต้องการ โดยเรามีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิศวกรเพื่อทำวิจัยและพัฒนาตู้แช่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่งทางพัฒนาอินเตอร์คูลได้มีการย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ที่คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายคือต้องการพัฒนาบริษัทให้เข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้นและจะต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงมีการออกแบบอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานในตอนกลางวันจะไม่มีการเปิดสวิตช์ไฟในออฟฟิศ เนื่องจากตัวอาคารนั้นเป็นอาคารที่ออกแบบให้ใช้แสงจากธรรมชาติ และยังมีการออกแบบให้สอดรับกับทิศทางลมให้พัดผ่านเข้ามาในตัวออฟฟิศและโรงงาน อีกทั้งยังมีการปลูกต้นไม้ไว้กลางบริษัทฯ

เอกพงษ์ กล่าวว่า “เราตั้ง Concept ไว้ว่าต้นไม้ต้นนี้ตอนที่เราก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งใจว่าจะดูแลต้นไม้ให้ดีที่สุดเพื่อให้อยู่คู่กับเราไปตลอด เปรียบเสมือนว่าพัฒนาอินเตอร์คูลจะดูแลลูกค้า และที่สำคัญก็คือดูแลโลกและธรรมชาติ เพราะเรารู้ดีว่าพัฒนาอินเตอร์คูลทำเกี่ยวกับตู้เย็น ตู้แช่ จะต้องมีการใช้สารทำความเย็นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะ โดยผมเองนั้นเป็น Generation ที่ 2 ผมจึงไม่อยากให้ธุรกิจของพัฒนาอินเตอร์คูลไปทำร้ายโลกหรือสร้างมลภาวะให้กับคนรุ่นหลัง และเรามีโครงการที่จะติดตั้ง Solar Roof ประมาณ 1 เมกะวัตต์ เพื่อนำมาช่วยในการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานสะอาด”

ดังนั้น บริษัทพัฒนาอินเตอร์คูล จึงมีการวาง Concept ที่สร้างโรงงานแห่งใหม่นี้ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของการแยกขยะในบริษัทฯ ทั้งในบริเวณออฟฟิศและโรงงาน มีการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกขยะและนำไปต่อยอดเป็นรายได้เพิ่มได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นการเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นในลักษณะตู้แช่ เปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนสารทำความเย็นแบบสังเคราะห์

เครื่องทำความเย็น

เอกพงษ์ กล่าวว่า บริษัทพัฒนาอินเตอร์คูลได้มีการเก็บข้อมูลและทำการคาดคะเนว่า หากในปี ค.ศ. 2025 ยังคงใช้สารทำความเย็นตัวเก่าที่ไม่ใช่สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น จะทำให้ใช้สารทำความเย็นมากถึง 8,000 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนมากและจะส่งผลกระทบกับโลก เป็นตัวการของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างมลภาวะให้กับประชาชนในประเทศ ดังนั้น พัฒนาอินเตอร์คูลได้คำนึงในเรื่องของตรงนี้จึงเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA เพื่อเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็นมาเป็นการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือตัว R290

พัฒนาอินเตอร์คูล

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทางพัฒนาอินเตอร์คูลได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ R290 ผลการศึกษาข้อมูลเห็นได้ชัดว่า Ozone Depletion Potential (ODP) กับ Global Warming Potential (GWP) มีตัวเลข ต่ำลงนี่จึงเป็นตัวการันตรีว่า สาร R290 ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำความเย็นสังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่าสารทำความเย็นธรรมชาติให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสารทำความเย็นทั่วไป

“เหตุที่ทำให้เราเปลี่ยนมาใช้สาร R290 เพราะในปัจจุบันหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสภาพอากาศของโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียส เห็นได้ชัดว่าโลกใบนี้มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ โลกร้อนขึ้น อากาศหนาว ก็หนาวสุด อากาศร้อนก็ร้อนจนเกิดไฟป่า นี่แสดงให้เห็นว่าโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่มนุษย์นั้นเป็นคนก่อขึ้นมา ดังนั้นเราทุกคนควรที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม”

พัฒนาอินเตอร์คูล

เพราะฉะนั้น Green Cooling หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผสานการใช้สารทำความเย็นแบบธรรมชาติจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และประหยัดพลังงานอีกด้วยทางด้าน บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดตัว ซัยโจ เด็นกิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (Saijo Denki Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมด้านเครื่องปรับอากาศแห่งใหม่ บนเนื้อที่รวมกว่า 1,229 ตร.ม. พื้นที่โชว์รูม 450 ตร.ม. ที่เต็มไปด้วยเครื่องปรับอากาศตาม Concept อาคารอัจฉริยะ (Smart) อาคารประหยัดพลังงาน (Green) อาคารเพื่อสุขภาพ (Hygienic) ซึ่งเป็น 3 นวัตกรรมระบบปรับอากาศที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อควบคุมผ่านระบบศูนย์กลางหรือมือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ว่าแอร์เสียตรงไหนกินไฟเท่าไหร่ ควบคุมคุณภาพอากาศ เช่น PM0.1, PM2.5 หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้นสัมพัทธ์ และระบบระบายอากาศแต่ละจุดในห้องเป็นอย่างไร ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ SRV IV ที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ซัยโจ เด็นกิ

ซัยโจ เด็นกิ คือแบรนด์เครื่องปรับอากาศอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1987 โดยการร่วมมือกันระหว่าง สมศักดิ์ จิตติพลังศรี และ Mr.Harada Senior โดยมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้มีความทัดเทียมต่างชาติ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมประหยัดพลังงานและระบบฟิกอากาศให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จนมีสิทธิบัตรกว่า 50 เทคโนโลยี เช่น GPS Inverter ที่ใช้เทคโนโลยี loT ประยุกต์ Smartphone เข้ากับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ แอร์ฟอกอากาศโอโซน Turbo A.S.P ที่นำเอาเทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในห้องผ่าตัดมาใช้ในแอร์บ้าน

ธันย์พร จิตติพลังศรี
ธันย์พร จิตติพลังศรี

ธันย์พร จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ซัยโจมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ทั้งในด้านการบริการ และคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด รวมไปถึงทางด้านนวัตกรรมมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด ซึ่งพนักงานของซัยโจมีการพัฒนาในด้านความสามารถการทำงานของพนักงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สารทำความเย็น คือสารที่ใช้ระบบการทำความเย็นของอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนสถานะง่าย จึงสามารถดูดความร้อนจากพื้นที่หนึ่ง แล้วระบายออกนอกพื้นที่นั้นเพื่อลดอุณหภูมิลง เครื่องปรับอากาศภายนอกบ้าน 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อตัวเย็นได้ถึง 64 ตัว และสามารถควบคุมการใช้งานระบบปรับอากาศต่างๆ ผ่านระบบศูนย์กลางที่เรียกว่า “Centralized Control System” ซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตัว Rooftop Package Inverter นั้นซ่อมบำรุงง่าย ช่างไม่ต้องเข้าไปในบ้านหรืออาคาร เป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวได้ดี และ Inverter Air Cooled Chiller ระบบทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ด้วยคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ หรือตัว Fresh Air Intake ซึ่งจะได้สิทธิบัตรเฉพาะ “ซัยโจ เด็นกิ” ที่มีการใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในห้อง เพื่อเป็นการเติมอากาศใหม่ 100% เข้าสู่ห้องตลอดเวลาและยังสามารถกรองฝุ่นเล็กถึง PM0.1 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า

ด้วยระบบ Ultrafine และ HEPA รับรองประสิทธิภาพโดยสถาบันทดสอบทางไฟฟ้าจากญี่ปุ่น Mini SRV บ้านสวยขึ้นไม่ต้องมีตัวร้อนหลายตัว สามารถเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศภายนอกบ้าน 1 ตัว กับเครื่องปรับอากาศรุ่นติดผนังได้ถึง 9 ตัว รวมทั้งระบบ Multi Split Inverter ที่จะช่วยประหยัดไฟมากขึ้นด้วยระบบ Inverter ติดตั้งง่าย เดินท่อไกลได้ถึง 50 เมตร บ้านสวยขึ้นไม่ต้องมีตัวร้อนหลายตัว สามารถต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง และตรวจเช็คคุณภาพอากาศทุกห้องผ่าน Centralized Control (อุปกรณ์เสริม) รวมถึงตัว Duct Inverter ที่ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาง่าย ประหยัดไฟด้วยนวัตกรรมอินเวอร์เตอร์ สามารถติดตั้งกล่องฟอกอากาศพิเศษ Ultrafine Module (Optional) เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง เพื่อกรองฝุ่นเล็กถึง PM0.1 และ PM2.5 สารก่อมะเร็งในอากาศได้ถึง 99.9% ใน 2 ชั่วโมง

ซัยโจ เด็นกิ

ทำให้ประหยัดพลังงานสูง Super Inverter Saijo Denki ค่า SEER สูงสุดถึง 27.50, Air Purifier-AP P35 นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศขั้นสูงถึง 5 ขั้นตอน กรองฝุ่นขนาดเล็กสุดได้ถึง 0.01 ไมครอน ดักจับเชื้อโรคกับสิ่งสกปรกและกำจัดกลิ่นในอากาศ ทั้งยังประหยัดพลังงาน แม้ปิดการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเช็คค่าฝุ่นพิษได้ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ Inverter ATW Heat Pump R290 และ Inverter Chiller R290”

ซัยโจ เด็นกิ

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นห้องอบรมที่จุคนได้มากถึง 40 คน เพื่อมุ่งพัฒนาฝีมือช่างแอร์ให้มีความชำนาญเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในทุกภาคส่วนของประเทศไทยและระดับภูมิภาค สอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ธันยวัฒน์ กล่าวสรุปว่า “Saijo Denki Training Center มีแผนจัดอบรมหลักสูตรแอร์อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศ Split Type, Mini SRV, SRV IV, Rooftop Package Inverter เบื้องต้นให้ได้ 2,000 คนต่อปี โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั่วไป นอกเหนือจากช่างแอร์ที่มีความสนใจในเรื่องเครื่องปรับอากาศสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Inbox ในเพจศูนย์อบรม Saijo Denki Club Thailand และสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่สนใจ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ง่ายๆ ผ่าน Sale ที่ดูแลเขตที่ใช้บริการ”

หลักสูตรการฝึกอบรมของ Saijo Denki Training Center มีหลายแบบ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำงานเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศแบบ Fixed Speed เทคนิคการซ่อมเครื่องปรับอากาศ Inverter, Multi SRV IV, Rooftop Package Inverter, Multi Split ตลอดจนเทคนิคการถอด-ประกอบ Wall Type, Ceiling Type, Cassette Type, Outdoor Unit ทั้งภาคทฤษฎี และการพาผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านไปดูไซต์งานจริง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากซัยโจ เด็นกิ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม Saijo Denki Training Center สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ซัยโจ เด็นกิ

ถือได้ว่างานเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมในครั้งนี้ได้สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับวงการเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทซัยโจ เด็นกิ จะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ เพราะเรายังเตรียมสร้างศูนย์ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติไว้สนับสนุนการพัฒนาฝีมือบุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว

ธันยวัฒน์ กล่าวทิ้งทายว่า การสร้างศูนย์อบรมแห่งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของช่างเทคนิคและครูฝึกในประเทศไทยให้สามารถใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ในการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้บริการสำหรับระบบทำความเย็นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดังนั้น โครงการ RAC NAMA มุ่งหวังที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นให้เปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้สนับสนุนการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ที่เป็นไฮโดรคาร์บอน ซึ่งไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะโลกร้อนและช่วยรักษาธรรมชาติให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป และยังส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของช่างเทคนิคและครูผู้ฝึกในประเทศไทยให้มีความชำนาญและใช้สารทำความเย็นได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


Source: นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2563
คอลัมน์ Special Scoop โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save