KONE เปิดศูนย์อบรมอัจฉริยะให้บริการลูกค้าในประเทศไทย


KONE เปิดศูนย์อบรมอัจฉริยะให้บริการลูกค้าในประเทศไทย

KONE เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ที่มุ่งเน้นในการเสริมทักษะให้กับพนักงานของโคเน่ด้วยเครื่องมือและการให้บริการในรูปแบบดิจิตอลโดยการใช้เทคโนโลยีจำลองสภาพเสมือนจริงโดยคอมพิวเตอร์ (VR) และระบบ E-learning ที่จะช่วยให้ การเคลื่อนย้ายของผู้คน (People Flow) เป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวก และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ KON ยังเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน ดังนั้นศูนย์การให้บริการอัจฉริยะมีการติดตั้งโซลูชั่นขั้นสูงที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการตอบรับกับนโยบายสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทย

Mr. Axel Berkling
Mr. Axel Berkling

Mr. Axel Berkling, Executive Vice-president, Area Director, Asia Pacific ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานในประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย Mr. Axel กล่าวว่า “ศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการลูกค้าในประเทศไทยแห่งใหม่ เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของเรา และพนักงานของโคเน่ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติมและสร้างสรรค์มากขึ้น ประเทศไทยกำลังก้าวไปเป็นคลื่นลูกใหม่ที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม”

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการลูกค้าของโคเน่

ซึ่งอาคารศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการลูกค้าของโคเน่ มีพื้นที่ขนาด 815 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนสุโขทัย 99 (เมืองทองธานี) ทำหน้าที่เป็น showroom นิทรรศการแสดงนวัตกรรมใหม่ของโคเน่ เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมดิจิทัล ที่มีเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม และวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ อย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพเสมือนจริงโดยคอมพิวเตอร์ (VR) การนำกลไก รูปแบบของเกมมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนรู้สนุก รู้สึกเหมือนเล่นเกม

Mr. Anthony Tan
Mr. Anthony Tan (ขวาสุด)

Mr. Anthony Tan, Managing Director, KONE Public Company Limited กล่าวว่า “ด้วยสังคมเมืองของประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่เมืองที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น และการสร้างอาคารสูง ดังนั้น การควบคุมอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทำให้เราต้องให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ตลอดเวลา ทำงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบรับกับระบบการจัดการที่เก่งขึ้น และสังคมเมืองที่กำลังพัฒนา”

และทางโคเน่ ยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม ที่รองรับประเทศไทยให้ก้าวไปเป็นสมาร์ทซิตี้ ถือเป็นโมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่เห็นได้ชัดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ และภายในอาคารแห่งนี้ยังติดตั้งด้วยระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถดูแลและให้คำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง