INTRONICS มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับแผนก I.C.U เด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


12 มิถุนายน 2562 – บริษัท INTRONICS มอบเครื่อง Phototherapy ชนิด LED ให้กับทางโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 6 เครื่อง สำหรับเครื่อง Phototherapy เป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาทั้งในส่วนของทารกหลังคลอดที่มีภาวะตัวเหลือง ทั้งในตึกสูติกรรมและตึก NICU PICU SNB

INTRONICS มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับแผนก I.C.U เด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร