นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust… สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน
  • CVM-A1500 Supply Quality Management Industry
  • “ทรู ดิจิทัล โรโบคอร์” โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะครบวงจร
  • ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์โคบอท
  • แชมป์ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand สู่การแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
ARTICLE 30 “ทรู ดิจิทัล โรโบคอร์” โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะครบวงจร ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์
ARTICLE ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์โคบอท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท
SPECIAL SCOOP แชมป์ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand สู่การแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต กองบรรณาธิการ
INTERVIEW วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust…สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน กองบรรณาธิการ
COVER STORY CVM-A1500 Supply Quality Management in Industry บริษัท เอวีร่า จำกัด
SCOOP หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู กุญแจสำคัญลดความเสี่ยง-เร่งการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กองบรรณาธิการ
SPECIAL AREA Network Power Meter บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREA ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Easy Series ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
SPECIAL AREA Vacuum Technology for Contactor เทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับคอนแทคเตอร์ บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
IT ARTICLE โควิด-19 ส่งผลการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกลดลง การ์ทเนอร์
IT ARTICLE การทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติ : ระบบอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญในการกำกับดูแลความปลอดภัยและก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน มาสสิโม เฟอรารี่