นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

  • โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi
  • กฟผ.ร่วมกับนักวิจัยคิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใส นำนวัตกรรมพลังงานยกระดับเกษตรกรไทย
  • จับกระแสไอทีปี 2562 กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  • IEEE PES GTD ASIA 2019

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
ARTICLE 2019 ปีทองของเอดจ์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย
ARTICLE 5G สามารถแก้ปัญหาความแออัดของข้อมูลที่พบในเครือข่าย 4G ในปัจจุบันได้อย่างไร? Opensignal
ARTICLE เทคโนโลยีแม่เหล็กขั้นสูง ดร.ประไพวรรณ สันวงศ์
IEEE PES – THAILAND ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ
IT ARTICLE จับกระแสไอทีปี 2562 กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สุภัค ลายเลิศ
IT ARTICLE เอสน็อคเผยไทยติดโผอันดับ 4 กลุ่มประเทศ APAC ถูกใช้เป็นฐานโจมตี DDoS เอสน็อค
SPECIAL AREA ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตคืออะไร? บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
SPECIAL AREA ลักษณะจำเป็นเมื่อทำ IoT สำหรับอุตสาหกรรม บริษัท ออมรอน อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
SPECIAL AREA Visualization Meter for Industrial Processes บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL SCOOP CES 2019…THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION กองบรรณาธิการ
SPECIAL SCOOP LG พร้อมเปิดไลน์ผลิตเต็มรูปแบบ เสริมแกร่งศูนย์กลางส่งออกอาเซียน กองบรรณาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi ดันไทยเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)