นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ

  • หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล
  • เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
  • แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
ARTICLE เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ARTICLE แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี ดร.ปวิตรา เอมโอ้
ARTICLE หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
COVER STORY MyeBox? เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า บริษัท เอวีร่า จำกัด
IT ARTICLE การป้องกันข้อมูลส่วนตัวขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก : พบว่าความพร้อมและการทำตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยไซเบอร์คือการสร้างความเชื่อมั่นในใจลูกค้าที่ดีที่สุด ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ
SPECIAL AREA เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
SPECIAL AREA นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติร่วมกับระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
SPECIAL AREA การวัดค่ากระแสไฟฟ้า บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREA เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแลสำหรับระบบการจ่ายไฟด้วย Socket Outlet Combination Unit และ Variabox Unit บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
SPECIAL AREA Post eVolve Smart Charging Station for Electric Vehicles บริษัท เอวีร่า จำกัด
SPECIAL SCOOP Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล, กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
SPECIAL SCOOP ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน กองบรรณาธิการ