นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

  • เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • ข้อมูลและไฟฟ้า จะขับเคลื่อนยานยนต์ สู่ทิศทางใหม่ในปี 2560
  • การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
  • กลไกการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่เพื่อการเติบโตในสังคมเครือข่ายดิจิทัล

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
ARTICLE ข้อมูลและไฟฟ้า จะขับเคลื่อนยานยนต์ สู่ทิศทางใหม่ในปี 2560 สเตฟาน อิสซิง ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมโลก ด้านยานยนต์ จากไอเอฟเอส
INTERVIEW เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Chairman, IEEE Power & Energy Society-Thailand (IEEE PES) กองบรรณาธิการ
IT TECHNOLOGY กลไกขับเคลื่อนรูปแบบใหม่เพื่อการเติบโตในสังคมเครือข่ายดิจิทัล Ericsson
SPECIAL AREA การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
SPECIAL AREA CVM-C10 เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ ทุกการใช้งานที่หลากหลายและครบถ้วน บริษัท เอวีร่า จำกัด
SPECIAL AREA ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตคืออะไร? บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
SPECIAL AREA ข้อดีของความปลอดภัย Safety’s Advantage บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
SPECIAL AREA ความหลากหลายของการตรวจท่อด้วยระบบตรวจสอบท่ออัจฉริยะ “INTELLIGENT PIGGING” บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส
SPECIAL AREA The Motor Starter บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREA เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแลสำหรับระบบ การจ่ายไฟด้วย Socket Outlet Combination Unit และ Variabox Unit บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การสัมมนาข้อกำหนดการใช้บริการ/การเชื่อมต่อ และการปฏิบัติการะบบโครงข่ายไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)