นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

  • การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชือถือทางวิศวกรรม
  • ข้อแตกต่างระหว่างสวิตช์, รีเลย์ และแมกเนติกคอนแทคเตอร์
  • การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กับไอโอที
  • ความสำเร็จของ “ซิป้า” ต่อการจัดระเบียบซอฟต์แวร์
    และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
ARTICLE การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กับไอโอที แอนโทนี่ บอร์น
ARTICLE อาเซียน ไชน์…เพื่อพัฒนามาตรฐานการทดสอบและด้านประสิทธิภาพทางพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว อาเซียน ไชน์
COVER STORY การเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
IT ARTICLE ความสำเร็จของ “ซิป้า” ต่อการจัดระเบียบซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
SCOOP พลังงานนิวเคลียร์ สามารถช่วยแก้ปัญหาภูมิอากาศ พลังงาน ได้หรือไม่ กองบรรณาธิการ
SCOOP บี. กริม เพาเวอร์ เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน 4 จังหวัด กองบรรณาธิการ
SPECIAL AREA ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ด้วย Active Filter บริษัท เอวีร่า จำกัด
SPECIAL AREA ข้อแตกต่างระหว่างสวิตช์, รีเลย์ และแมกเนติกคอนแทคเตอร์ บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
SPECIAL AREA Multifunction Power Meter and Programmable Relay บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREA E5CC-T, E5EC-T, E5AC-T Setting By Cx-Thermo บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
SPECIAL AREA Spectrum expands family of Modular PXIe Digitizers for wideband applications Spectrum GmbH
SPECIAL SCOOP โครงการวิจัย “รหัสลับควอนตัม” สุดยอดเทคโนโลยีป้องกันการโดนแฮกข้อมูลในโลกแห่งอนาคต กองบรรณาธิการ
SPECIAL SCOOP เทสโก้ โลตัส กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กองบรรณาธิการ