เดลต้าและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือจัดประชันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ชิงเงินทุนสานฝันกิจการ โครงการ Delta Angel Fund 2020


เดลต้าและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือจัดประชันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ชิงเงินทุนสานฝันกิจการ โครงการ Delta Angel Fund 2020

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2563 – บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดประชันแผนธุรกิจภายใต้โครงการ Delta Angel Fund สำหรับสตาร์ทอัพประจำปี 2563 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 30 ทีมจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 300 รายเพื่อแข่งขันชิงเงินลงทุนรวมกว่า 4 ล้านบาท

แต่ละทีมนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ และประชันกันภายใต้หัวข้อประเภทแนวคิดธุรกิจดังนี้

  1. ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation) เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยและประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไปอีกขั้น ด้วยโซลูชันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่โดดเด่น
  2. การจัดการพลังงาน (Energy Management) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยด้วยการนำเทคโนโลยีสีเขียว โซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้
  3. นวัตกรรม (Innovation) เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมไทยและเศรษฐกิจของประเทศ

ตั้งแต่ปี 2559 เดลต้าได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพในไทย โดยจุดประสงค์ของโครงการ Delta Angel Fund คือมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้สร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โครงการ Delta Angel Fund สำหรับสตาร์ทอัพได้มีทีมผู้เข้าแข่งขันมาแล้วทั้งหมด 650 ทีม ซึ่งมี 174 ทีมได้คว้ารางวัลเงินทุนจากเดลต้าเพื่อนำไปต่อยอดโครงการสตาร์ทอัพ และมี 122 ทีมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างโดดเด่นรวมกว่า 450 ล้านบาท