บริษัท เวอร์ทัส จำกัด

Featured Listing
บริษัท เวอร์ทัส จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนวิศวกรรมเครื่องกลและอะไหล่เครื่องจักร อาทิ ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูป ประกับเพลา แหวนยึดเพลา แขนตึงโซ่และสายพาน แท่นกันสะเทือน ขารองถาดสั่น ตลับลูกปืน โซ่และเฟืองโซ่ ข้อต่อลม มอเตอร์ เฟืองทดรอบ อุปกรณ์สว่าน เจาะ ต๊าป กัด และอื่นๆ
Business Profile:

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนวิศวกรรมเครื่องกลและอะไหล่เครื่องจักรชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าของแท้มาตรฐานสากล ทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกและที่บริษัทออกแบบและสั่งผลิตเอง ประกอบไปด้วย

 • ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูป (Standard Components)
 • ประกับเพลา (Flexible Shaft Couplings)
 • แหวนยึดเพลา (TaperBush and WELLOCK Keyless Locking Devices)
 • แขนตึงโซ่และสายพาน (Chain and Belt Tensioners)
 • แท่นกันสะเทือน (Anti-Vibrating Mountings)
 • ขารองถาดสั่น (Oscillating Mountings)
 • สานพานและล้อสายพาน (Belts and Pulleys)
 • โซ่และเฟืองโซ่ (Chains and Sprockets)
 • ตลับลูกปืน (Bearings)
 • ข้อต่อลม (Claw Couplings)
 • ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Couplings)
 • เฟืองและเฟืองสะพาน (Gears and Racks)
 • เฟืองทดรอบ (Gear Reducers)
 • มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)
 • ขาตั้งปรับระดับ (Lavelling Components)
 • ก้ามล็อก (Toggle Clamps)
 • อุปกรณ์สว่าน เจาะ ต๊าป กัด และอื่นๆ

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด

Address: 120 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel.: 0-2876-2727, 0-2876-2828, 0-2468-0871
Fax: 0-2476-1711

Send Message:

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด