BGRIM ปิดดีลซื้อ GLOW SPP1 สำเร็จ รับรู้รายได้ทันที เม.ย นี้


BGRIM เข้าซื้อหุ้น SPP1 ของ GLOW สำเร็จแล้ว เตรียมรับรู้รายได้ในเมษายนนี้ ที่ 124 เมกะวัตต์ ด้านความคืบหน้าโรงไฟฟ้าเกาหลี 100 เมกะวัตต์ คืบหน้าตั้งบริษัทย่อยแล้ว มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 4.2 หมื่นล้านบาท และ COD ไฟฟ้าเพิ่มอีกว่า 697 เมกะวัตต์ มั่นใจกำลังผลิตไฟฟ้ารวมแตะ 5 พันเมกะวัตต์ เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2565

BGRIM ปิดดีลซื้อ GLOW SSP1 สำเร็จ รับรู้รายได้ทันที เม.ย นี้

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ทางบริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,300 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

การซื้อหุ้น SSP1 ข้างต้น จะเป็นการสร้างศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับ BGRIM ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก และสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกจที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของบริษัทในพื้นที่มาบตาพุดด้วย โดยโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 90 ตัน/ชั่วโมง น้ำปราศจากแร่ธาตุ190 ลบ.ม./ชั่วโมง

โดยการเข้าซื้อจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้เข้ามาทันทีในเดือนเมษายนนี้ โดยโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 มีรายได้ในไป 2561 ราว 3 พันล้านบาท และมี EBITDA ที่ 650 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้ทันที และโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังเหลืออายุอีก 6 ปี ก่อนจะเข้าช่วง Replacement theme ซึ่งบริษัทมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม 2 โรง กำลังผลิตแต่ละโรงมากกว่า 70 เมกะวัตต์

ด้านความคืบหน้าโรงไฟฟ้าเกาหลี ล่าสุดได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทในเกาหลีแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียน 8,550,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการเข้าศึกษาลงทุนด้านพลังงานในเกาหลีมมากกว่า 100 เมกะวัตต์ โดยเน้นไปที่โครงการพลังงานลม