40 ปี เอบีบี บนฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งในประเทศไทย ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้า


จากความสำเร็จตลอด 40 ปี ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม บริษัท เอบีบี ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าริเริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในด้าน Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation และ Power Grids ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก ครอบคลุมทั้งในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมการขนส่ง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

40 ปี เอบีบี บนฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งในประเทศไทย ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้า

ปัจจุบัน ABB กำลังสร้างอนาคตใหม่ภายใต้ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเบื้องต้นไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหนแห่ง รวมถึงการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติจนถึงการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จ ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติพลังงานและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Energy and Fourth Industrial Revolutions) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะมุ่งสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยแลนด์ 4.0

ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เปิดเผยว่า นับเป็นเวลา 40 ปี ที่ ABB ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2521 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ABB ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานมาด้วยดี โดยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ABB ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอจัดตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อผลิตระบบเก็บประจุไฟฟ้าแรงดนั ต่ำ หรือ Low Voltage Capacitors และโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศในเอเชียใต้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นับเป็นก้าวสำคัญในการทดแทนการนำเข้าและสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกเป็นมูลค่านับพันล้านบาทต่อปี รวมถึงเป็นการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพูดได้ว่าโรงงานดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้โดยบุคลากรไทยทั้งหมด

นอกจากนั้น ABB ยังมีโรงงานประกอบตู้สวิตช์เกียร์ Robot Application Center และศูนย์บริการรวมทั้งหมด 8 แห่งในประเทศไทยอีกทั้งยังมีสำนักงานตัวแทนการตลาดในประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา โดยยังคงมีเป้าหมายให้บริการใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค (Utility) โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน (Transport and Infrastructure) ซึ่ง ABB มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาของประเทศ

ตัวหม้อแปลงไฟฟ้าระบบดิจิทัล

ภาคสาธารณูปโภค

ABB มีโซลูชันในด้านบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต ระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย (Generation, Transmission and Distribution) แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน สาธารณูปโภคด้านประปา บำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบชลประทานด้วย โดย ABB ได้พัฒนาดิจิทัลโซลูชันภายใต้ Common Platform ABB AbilityTM ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน ABB AbilityTM Platform รวมทั้ง Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที (Real-Time Operations) โดยล่าสุด ABB ได้เปิดตัวหม้อแปลงไฟฟ้าระบบดิจิทัลเป็นรายแรกของโลกในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับโลก Hannover Fair 2018 ที่ประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับเป็นนวัตกรรมที่นำ Digital Technology มาใช้ในการทำงานของระบบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแน่นอนและการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของการผลิตพลังงานหมุนเวียน ABB ก็มีการพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีบทบาท
มากขึ้นในปัจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรม

ลูกค้าในกลุ่มนี้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้ง Process Industry รวมถึง Discrete Manufacturing Industry อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ ซีเมนต์ อาหารและเครื่องดื่ม และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง ABB มีผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ รวมถึงงานเซอร์วิสในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถึงจุดที่มีคุณภาพและมีความแม่นยำในระดับสูงสุด และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การนำเสนอมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง (High-Efficiency Motors) ในคลาส IE3 และ IE4 ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลสูงสุด นอกจากนี้ ABB ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Variable Speed Drive : VSD) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมและปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานสัมพันธ์ตามความต้องการของโหลดเท่าที่จำเป็น เพื่อประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ต่างก็มีแนวโน้มเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน ซึ่ง ABB ก็มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้เช่นกัน อาทิ Robot, Asset Management Software และ IOT Solutions

ภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

ธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายใหม่ที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจกับเขตรอบนอกกรุงเทพฯ โดยในช่วงที่ผ่านมา ABB ได้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) สำหรับติดตั้งใช้งานในระบบ Power Supply ของสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ

ขณะเดียวกัน ABB มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (E-Mobility) ตอบสนอง
ความต้องการใช้รถพลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle ที่เพิ่มสูงขึ้น

ABB ถือเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบครบวงจรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้าและไฮบริด

แนวโน้มการพัฒนาระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle ในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้เริ่มทดลองนำมาใช้งาน โดยที่ผ่านมา ABB ได้สนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for Electric Vehicles ติดตั้งที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ABB ยังได้ส่งมอบเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Smart Grid และ Smart Mobility

ABB ถือเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบครบวงจรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้าและไฮบริด รวมทั้งเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับเรือและรถไฟด้วย โดย ABB ได้เข้าสู่ตลาด EV Charging ตั้งแต่ปี 2553 และมีฐานลูกค้าที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีจาก ABB มากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก และล่าสุด ABB ได้เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้ารุ่นใหม่ขนาด 350 kW Terra HP High Power Charger เมื่อปลายเดือนเมษายน 2561 เพื่อรองรับความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย EV Charger ตัวใหม่นี้จะใช้เวลาในการชาร์จเพียง 8 นาที สำหรับการเดินทางได้ถึง 200 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ABB ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครั้งแรกกับ FIA Formula E เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน E-Mobility ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต โดย ABB FIA Formula E Championship นับเป็นรายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต FIA ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันในเมืองใหญ่ๆ ของโลก เช่น นิวยอร์ก ปารีส ซูริค และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น

มอเตอร์สปอร์ต FIA

ABB รุกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุน เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบภายในประเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ทำอย่างไรให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีความต้องการสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค ตลอดจนต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบ และการขนส่งที่สูงขึ้น

ชัยยศ กล่าวว่า ABB มุ่งเน้นขยายตลาดในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โดยภายในปี 2561 นี้ ABB มีแผนงานที่จะเปิดตัวศูนย์ Food & Beverage Ingredient Center บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และ Digital Solutions ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ABB ถือเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของโลก โดยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ABB ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท บีแอนด์อาร์ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน Factory Automation ทำให้ ABB เพิ่มความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น จากการรวมเอาความเป็นผู้นำในระบบอัตโนมัติของ ABB (DCS) เข้ากับ Factory Automation รวมถึง Internet of Things (IoT) Solutions ของ B&R ภายใต้ ABB AbilityTM Platform

หุ่นยนต์…ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว หุ่นยนต์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอีกประการที่คนมักมองข้ามไปคือคุณภาพของสินค้าที่มีความสม่ำเสมอ ลดปัญหาความผิดพลาดจากคน (Human Error) ABB ได้แนะนำหุ่นยนต์แบบสองแขนภายใต้ชื่อ YuMi ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robots) ได้อย่างปลอดภัย นับเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญและจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต

หุ่นยนต์ ABB

สำหรับในประเทศไทย ABB ได้เปิดศูนย์ Robotics Application Center ตั้งแต่ปี 2554 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้าน Application ของหุ่นยนต์ที่หลากหลายและพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีมากกว่า 40 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษา ให้เห็นถึงประโยชน์จากการนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยในปีที่ผ่านมา เอบีบีได้นำหุ่นยนต์ YuMi เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017” ณ ทำเทียบรัฐบาล

สำหรับปีนี้ ชัยยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ABB ได้เข้าร่วมงาน Propak Asia 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ไบเทค บางนา โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติจะเป็นไฮไลต์ที่ ABB ต้องการนำเสนอ อาทิเช่น หุ่นยนต์สำหรับงานหยิบจับการบรรจุ และการจัดเรียง (Picking, Packaging and Palletizing) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันหุ่นยนต์ของ ABB ถือเป็น Connected Robot โดยระบบทำงานของหุ่นยนต์อยู่บนพื้นฐานของคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data, Predictive Maintenance ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ABB ยังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ (MES) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ช่วยในเรื่องระบบติดตามสินค้า (Product Tracking) และการวางแผนการผลิต (Production Planning) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพความปลอดภัยของอาหารด้วย ขณะที่ระบบการบริหารจัดการพลังงานก็เป็นอีกส่วนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นเดียวกัน

หุ่นยนต์ ABB

ABB หนุนขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน ABB มีโซลูชันที่นำเสนอระบบอัตโนมัติมากมายภายใต้แนวคิด Smart Mobility, Smart Home และ Smart Building ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยสูงขึ้น โดย ABB มีระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ free@home ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆ ภายในบ้านได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ (Light Control) อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิด-ปิดไฟเฉพาะในแต่ละห้องหรือไฟทุกดวงภายในบ้านได้ รวมถึงระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ (Door Entry System) ที่ช่วยให้เจ้าของบ้านหรืออาคารสามารถเห็นภาพและสนทนากับผู้มาติดต่อได้บนหน้าจอสัมผัสแม้ในขณะนั้นจะไม่ได้อยู่ภายในบ้านก็ตาม รวมไปถึงสมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีฟังก์ชัน Power Controller ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ และเทคโนโลยี Solar Rooftop ที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านหรืออาคารสำนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสูงสุด

นอกจากบ้านพักอาศัยแล้ว ABB ยังสามารถตอบสนองความต้องการของอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ได้ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานที่ทำงาน ที่อาศัยแหล่งช้อปปิ้ง (Mixed-Use Project) ที่กำลังขยายตัวอย่างมากในประเทศไทย ABB มีโซลูชันที่ทำให้สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สำนักงาน รวมไปถึงร้านค้า

40 ปี เอบีบี ประเทศไทย

ชัยยศ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2561 นี้ นับเป็นปีที่บริษัท เอบีบี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมาครบ 40 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ABB ได้ทำงานร่วมกับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าทั้งในภาคสาธารณูปโภคภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย ส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งนั่นทำให้เราได้ร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าของเรา และจากวันนี้ต่อเนื่องไปในอนาคต ABB ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

40 ปี เอบีบี ประเทศไทย

ชัยยศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ABB เดินหน้าคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ Digitalization ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานและการดำเนินงานที่รวดเร็ว ทั้งนี้ ABB มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม จาก Automated Operation ไปสู่ระบบที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ Autonomous Operation โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning ซึ่ง ABB มี Partners ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน เช่น Microsoft Azure, IBM, Watson ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save