โรช ไดแอกโนสติกส์ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบชุดพีพีอี (PPE) และหน้ากากอนามัยรวมกว่า 15,500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลศิริราช เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19


โรช ไดแอกโนสติกส์ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้มอบ “อุปกรณ์ทางการแพทย์” ประกอบด้วยชุด PPE หรือ ชุดป้องกันความปลอดภัยและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก จำนวน 500 ชุด และหน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้โครงการศิริราชร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019 โดยมี รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช และผศ. พญ. ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา