สวทช. นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากห้อง FABLAB วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สวทช. นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากห้อง FABLAB วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี


สวทช. นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากห้อง FABLAB วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม Site Visit to LAB ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมเยาวชนในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม จำนวน 5 ผลงานที่พัฒนาขึ้นจากเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้อง FabLab ได้แก่ ชุดสาธิตแขนกล หุ่นยนต์มด กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส สุดท้ายแขนกลหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรม (Innovation) ให้แก่เยาวชนไทยในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการนำเยี่ยมชมโดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยทีม สวทช. และคณะสื่อมวลชน โดยมี นายชาญชัย ชาญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

อ้อมใจ ไทรเมฆ

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันผ่านโครงการ FabLab หรือ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ให้แก่สถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรม (Innovation) ให้แก่เยาวชนไทย ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยมีการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในห้อง FabLab โดยห้องปฏิบัติการ FabLab ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นหนึ่งใน 50 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้อง FabLab ดังกล่าวจะช่วยพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานได้ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่มีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต

ชาญชัย ชาญสุข

นายชาญชัย ชาญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา และนี้จะเป็นการพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครูให้มีทักษะด้านวิศวกรรมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกัน และจะสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม รวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ FabLab

สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ไฮไลท์ที่พัฒนาขึ้นจากห้อง FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้แก่ ชุดสาธิตแขนกล (Robot Arm) ซึ่งมีการสั่งการหุ่นยนต์ด้วยการกดสวิตช์ และมีการควบคุมโดยการโปรแกรม เพื่อการสั่งให้หุ่นยนต์จับคัดแยกสิ่งของและนับจำนวนสิ่งของ โดยควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดบังคับที่กำหนด ซึ่งหุ่นยนต์สามารถคัดแยกสิ่งของเป็นหมวดหมู่และนับจำนวนสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์มด

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (หุ่นยนต์มด) เป็นการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม ผ่านโปรแกรมหุ่นยนต์ สร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็น Thailand 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส โดยปกติในการตรวจวัดไข้ของแพทย์หรือพยาบาลจะใช้ “เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท” ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่อาศัยหลักการขยายตัวของปรอท ถ้าระดับอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่าระดับอุณหภูมิปกติของร่างกายคือ 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่าผู้ป่วยมีไข้ ซึ่งการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทนั้น มีข้อเสียคือ ในการวัดแต่ละครั้งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เพื่อรอให้ปรอทหยุดการเปลี่ยนแปลงเสียก่อน จึงจะสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ และถ้าต้องการความรวดเร็วในการวัด อาจจะไม่ได้ค่าอุณหภูมิที่แท้จริง อีกทั้งต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้ง

ดังนั้นโครงการ FabLab จะเป็นโครงการที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ที่จะได้ค้นคว้า ออกแบบ สร้างผลงานด้านเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งผลงานที่จะเกิดขึ้นนั้นจะสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย และผลที่ตามมานั้นจะทำให้มีนวัตกรที่มีศักยภาพผลผลิตที่ได้จะทำให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save