แสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือการวางข้อกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

แสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง