เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจก. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป โดยจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมทำพิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ในกลุ่มเอ็กโก กับ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-GEN O&M) เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ใน สปป.ลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 รวมทั้งให้บริการงานด้านอื่นๆ แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในสปป.ลาว

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจก. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ป.อ.ดาววง พอนแก้ว หัวหน้าห้องการกระทรวง กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว และ นางรัตนา ประทุมวัน ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์ สปป.ลาว