ราชกรุ๊ป ทุ่ม 1.6 พันล้าน เพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น


RATCH GROUP

ราชกรุ๊ป เดินหน้าลงทุน 1,600 ล้าน เพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น อีก 30 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 140 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 5.64 ตันต่อชั่วโมง ตั้งเป้าจำหน่ายลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปี 2565

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยบริษัทเดินหน้า เดินหน้าลุงทุน 1,600 ล้าน เพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น อีก 30 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 5.64 ตันต่อชั่วโมง ส่งผลให้โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่นมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 140 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 15.46 ตันต่อชั่วโมง โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชน์ได้ในปี 2565

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำสูงขึ้น โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เห็นชอบข้อเสนอขอขยายกำลังการผลิตของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาได้ในช่วงปลายปีนี้